Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТестові завдання. 1. Назвіть, які особливі ознаки, на думку В
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  3. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .
  4. Варіанти для індивідуального завдання №1
  5. Варіанти для індивідуального завдання №2
  6. Виконати тестові завдання
  7. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1. Назвіть, які особливі ознаки, на думку В. Щербини, притаманні господарсько-правовій відповідальності:

а) є матеріальною і застосовується у формі певної системи майнових санкцій;

б) застосовується лише у разі правопорушення;

в) ця відповідальність за формою є юридичною;

г) всі відповіді правильні.

2. Назвіть, які особливі ознаки, на думку І. Булгакова, притаманні господарсько-правовій відповідальності:

а) передбачається в договорі;

б) застосовується за принципом вини;

в) забезпечується державним примусом;

г) всі відповіді правильні.

3. Назвіть, на які групи поділяє ознаки господарсько-правової відповідальності О. Вінник:

а) родові;

б) видові;

в) індивідуальні;

г) змістовні.

4. До складу господарського правопорушення включається:

а) протиправна поведінка суб'єкта господарювання;

б) вина правопорушника;

в) наявність шкідливих наслідків;

г) всі відповіді правильні.

5. Спори між суб’єктами господарювання вирішуються:

а) адміністративними судами;

б) господарськими судами;

в) цивільними судами;

г) судами загальної юрисдикції.

6. Назвіть принципи господарсько-правової відповідальності:

а) потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;

б) сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язань;

в) у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції;

г) всі відповіді правильні.

7. Назвіть підставу господарсько-правової відповідальності:

а) правопорушення;

б) злочин;

в) проступок;

г) наведіть свій варіант відповіді.

8. Назвіть функції господарсько-правової відповідальності:

а) інформаційна;

б) сигналізаційна;

в) штрафна;

г) всі відповіді правильні.

9. Назвіть види господарських санкцій:

а) відшкодування збитків;

б) відшкодування моральної шкоди;

в) оперативно-господарські;

г) штрафні.

Що є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання?

а) господарські санкції;

б) відшкодування моральної шкоди;

в) вчинення господарського правопорушення;

г) застосування штрафних санкцій.

Тема 3. Правові підстави відповідальності у сфері господарювання1. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.

2. Підстави господарсько-правової відповідальності, передбачені законодавством та договором.

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты