Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДослідження структури основних фондів та оборотних коштів підприємства
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. III. Бухгалтерський облік основних засобів
  3. IV. Класифікація методів дослідження держави і права
  4. VIII. Знос необоротних активів
  5. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  6. Амортизація основних виробничих фондів
  7. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  8. Амортизація основних фондів
  9. Аналіз ділової активності підприємства
  10. Аналіз доходів та прибутків підприємства. Формування цінової політики.

2.1. Склад і характеристика основних та оборотних фондів (табл. 2)

 

Таблиця 2

Структура основних та оборотних фондів підприємства за 200__ - 200__ рр.

  №   Показники   РОКИ   Питома вага, % Відносне відхилення (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
  Разом вартість майна, тис. грн., у тому числі:                
1. Залишкова вартість нематеріальних активів                
  Незавершене будівництво                
2. Залишкова вартість основних фондів, у тому числі:                
2.1 Земельні ділянки                
2.2 Капітальні витрати на поліпшення земель                
2.3 Будинки, споруди та передавальні пристрої                
2.4 Машини та обладнання                
2.5 Транспортні засоби                
2.6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)                
2.7 Робоча і продуктивна худоба                
2.8 Багаторічні насадження                
2.9. Інші основні засоби                
2.10 Бібліотечні фонди                
2.11 Малоцінні необоротні матеріальні активи                
2.12 Тимчасові споруди                
2.13 Природні ресурси                
2.14 Інвентарна тара                
2.15 Предмети прокату                
2.16 Інші необоротні матеріальні активи                
3. Вартість оборотних активів, у тому числі:                
3.1. Запаси                
3.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                
3.3. Інша дебіторська заборгованість                
3.4. Грошові кошти                
3.5. Інші оборотні активи                

 2.2. Аналіз ефективності використання основних та оборотних фондів підприємства (табл. 3)Таблиця 3

Показники ефективності використання фондів підприємства

за 200__ - 200__ рр.

  №   Показники РОКИ Відносне відхилення, % (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
1. Фондовіддача, грн/грн          
2. Фондомісткість, грн/грн          
3. Фондоозброєність, грн./чол.          
4. Коефіцієнт співвідношення реальної вартості основних коштів та майна          
5. Коефіцієнт рентабельності майна (активів)          
6. Коефіцієнт зносу          
7. Коефіцієнт придатності          
8. Коефіцієнт оборотності, оборотів/днів          
9. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті          
10. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів          
11. Коефіцієнт мобільності активів          

Визначити основні показники ефективності використання фондів підприємства, дати якісний аналіз динаміки та порівняти з нормативними значеннями, зробити висновки. 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты