Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз структури та динаміки витрат підприємства
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  2. Ford скорочує витрати
  3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  4. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  5. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  6. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  7. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  8. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  9. Аналіз беззбитковості
  10. Аналіз безпосереднього оточення

3.1. Аналіз собівартості продукції (табл. 4)

Таблиця 4

Кошторис підприємства (цеху) (продукції) за 200__ - 200__ рр.

Показники РОКИ Відносне відхилення, % (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Сировина та матеріали          
Куповані вироби та напівфабрикати          
Паливо та електроенергія на технологічні потреби          

Продовження табл. 4.

Основна заробітна плата виробничих робітників          
Додаткова заробітна плата виробничих робітників          
Відрахування на соціальні заходи, в тому числі:….          
Загальновиробничі витрати, в тому числі:....          
Разом          
  Виробнича собівартість продукції          

Проаналізувати структуру собівартості та динаміку вартості ресурсів за статтями кошторису по роках, зробити обґрунтовані висновки.

 

3.2. Структура валових витрат підприємства (табл. 5).

Таблиця 5

Структура валових витрат підприємства за 200__ - 200__ рр.

Показники РОКИ Відносне відхилення, % (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)          
Витрати, пов'язані з придбанням матеріальних активів (виконанням робіт, наданням послуг) для їх подальшого використання у власній господарчій діяльності          
Витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи          
Сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій          
Сума безнадійної заборгованості у частині, що не була віднесена на валові витрати          
Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов'язкових платежів          
Проведення рекламних заходів: – стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються); – з організації прийомів, урочистостей, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків          

Продовження табл. 5.Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури          
Витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів          
Витрати за лізинговими (орендними) операціями          
Інші витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції          
Витрати за операціями з основними фондами та нематеріальними активами          
Витрати за іншими операціями          
  ЗАГАЛЬНА СУМА ВАЛОВИХ ВИТРАТ          

 Проаналізувати структуру та динаміку валових витрат, зробити обґрунтовані висновки.

 

3.3. Аналіз операційних витрат підприємства (табл. 6)

Таблиця 6

Динаміка операційних витрат підприємства за 200__- 200__ рр.

Найменування показника РОКИ Відносне відхилення, %
200_ 200_ 200_ 200_-200_ 200_-200_
Тис.грн. Доля в структурі витрат, % Тис.грн. Доля в структурі витрат, % Тис.грн. Доля в структурі витрат, %
Матеріальні затрати                
Витрати на оплату праці                
Відрахування на соціальні заходи                
Амортизація                
Інші операційні витрати                
Разом                
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                
Операційні витрати на 1 грн. чистого доходу (грн.)                

Визначити долю витрат в загальній сумі операційних витрат, проаналізувати операційні витрати на 1 грн. доходу, побудувати структурну діаграму операційних витрат та зробити економічно обґрунтовані висновки. 


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 65; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты