Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтруктура та динаміка фонду оплати праці підприємства за 200_-200_ рр., тис. грн.
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. I Понятие, виды, отличия и структура рекламы
  3. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I. Сущность и структура финансового рынка.
  5. II. Жиры (ацилглицеролы). Их структура, классификация и свойства
  6. IV. Права людини: поняття та структура
  7. V. Структура та функції політичної системи суспільства
  8. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  9. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  10. Агрегат-структура
Назва показника Роки Абсолютне відхилення (+, -) Відносне відхилення, % Питома вага, %
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Фонд оплати праці штатних працівників, всього                    
Фонд основної заробітної платні, всього                    
Фонд додаткової заробітної платні, всього                    
Заохочувальні і компенсаційні виплати                    
Оплата за невідпрацьований час                    
Виплати, що не входять до фонду оплати праці
… …                      

 

Таблиця 14

Аналіз структури заробітної плати працівників за рівнем доходу за ____________________ 200_-200_ рр.

(місяць року)

Заробітна плата за грудень, грн Чисельність працівників фактично, осіб. Середня заробітна плата
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Люд. Питома вага, % Люд. Питома вага, % Люд. Питома вага, %
400-453                  
453,01-500,0                  
500,01-600,0                  
600,01-700,0                  
700,01-900,0                  
900,01-1000,0                  
1000,01-1500,0                  
1500,01-2000,0                  
Понад 2000,00                  
Разом                  
                     

 Встановлення відповідності темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці доцільно провести за наступною таблицею 15.

 

Таблиця 15

Відповідність темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці за 200_-200_ рр.

 

Показники РОКИ Індекс зростання, % (+, -) (І)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Середньомісячна заробітна плата, грн (ЗПс)          
Продуктивність праці, грн/люд (ПП)          
Коефіцієнт випередження, (Квип)          

 Визначити чи відбувається економія заробітної плати чи навпаки перевитрати на основі аналізу коефіцієнту випередження. Зробити висновки.

 

6. Стратегічне та поточне планування на підприємстві

6.1. Система планів підприємства

Вказати розділи, основні етапи їх зміст.

 

6.2. Стратегічне планування

Принципи стратегічного планування підприємства, основні стратегічні напрямки, зміст та показники.

 

6.3. Поточне планування

Таблиця 16

Основні розділи поточного плану

№ з/п Показник 200_ План Відхилення від плану, % Рейтингова оцінка виконання*
Обсяг виробництва продукції, тис. грн        
Обсяг реалізації продукції, тис. грн        
Собівартість продукції, тис. грн        
Рентабельність діяльності, %        
Капітальні вкладення, тис. грн        
Кадрове забезпечення, чол.        
Виробнича потужність, тис. грн        
Виробіток, грн/ чол        
Фінансовий план: - планові витрати; - очікуваний фінансовий результат.        
Прибуток, тис. грн        
Організаційно-технічний розвиток, тис. грн        
Витрати на екологічну небезпеку, тис. грн        

* - по 10-бальній шкаліВисновки

Висновки мають охоплювати всі аналітичні розділи звіту та обґрунтовувати реалізацію встановлених програмою практики завдань.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты