Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз доходів та прибутків підприємства. Формування цінової політики.
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини
  2. Amp; 1. Організація оповіщення та інформування населення.
  3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  4. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  5. Автоматичне формування актів переоцінки
  6. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
  7. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  8. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  9. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  10. Аналіз беззбитковості

4.1. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (табл. 7)

 

Таблиця 7

Динаміка фінансових результатів підприємства за 200__- 200__ рр.

 

Показники РОКИ Відносне відхилення, % (+, -)
200_   200_ 200_   200_-200_ 200_-200_
1. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).          
2. Податок на додану вартість.          
3. Акцизний збір.          
4. Інші відрахування від доходу          
5. Чистий доход          
6. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).          
7. Валовий прибуток (збиток).          
8. Інші операційні доходи          
9. Інші операційні витрати          
10. Фінансові результати від операційної діяльності: – прибуток – збиток.          
11. Доход від участі у капіталі          
12. Інші фінансові доходи          
13. Інші доходи          
14. Фінансові витрати          
15. Інші витрати          
16. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: – прибуток; – збиток.          
17. Податок на прибуток від звичайної діяльності          

Продовження табл. 7.

18. Фінансовий результат від звичайної діяльності: – прибуток; – збиток.          
19. Надзвичайні: - Доходи - Витрати          
20. Податок з надзвичайних доходів.          
21. Чистий: – прибуток; – збиток.          

 Визначити фінансові результати від операційної, звичайної діяльності та чистий прибуток (збиток), проаналізувати їх динаміку та зробити висновки, щодо факторів, які сформували отримані фінансові результати.

 

4.2. Дослідження валового прибутку (табл. 8)

Таблиця 8

Динаміка валового доходу підприємства за 200__- 200__ рр.

 

Показники РОКИ Відносне відхилення, % (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:          
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)          
приріст балансової вартості запасів          
доходи від виконання довгострокових договорів          
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами          
прибуток від операцій з землею          
інші доходи          

 На основі таблиці сформувати висновки відносно динаміки валового доходу та його складових.

4.3. Принципи формування цінової політики підприємства.

 

Розкрити методологію встановлення ціни на товари, роботи, послуги, що надаються підприємством. Визначити точку беззбитковості та сформувати оптимальну ціну, яка відповідає рівню прибутковості. Застосувати графічний метод. Зробити висновки, щодо ефективності цінової політики.

 

4.4. Визначення рівня рентабельності підприємства (табл. 9)

 

Таблиця 9

Динаміка показників рентабельності підприємства за 200__- 200__ рр.

 

Показники РОКИ Відносне відхилення % (+, -)
200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_
Рентабельність активів по прибутку від звичайної діяльності          
Рентабельність активів по чистому прибутку          
Рентабельність власного капіталу          
Рентабельність виробничих фондів          
Рентабельність реалізованої продукції по прибутку від реалізації          
Рентабельність реалізованої продукції по прибутку від операційної діяльності          
Рентабельність реалізованої продукції по чистому прибутку          
Коефіцієнт реінвестування (капіталізації)          
Коефіцієнт стійкості економічного зростання          
Період окупності капіталу (роки)          
Період окупності власного капіталу (роки)          

 
Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты