Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗабезпечення військових ешелонів.
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  3. Види забезпечення функціонування ПК
  4. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  5. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  6. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  7. Життєзабезпечення видавництва
  8. Життєзабезпечення видавництва
  9. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

Військовим ешелоном називається перевезена одним заліз-ничним чи водяним транспортом військова частина, установа, чи підрозділ (команда) великої чисельності.

Для перевезення особового складу, устаткування кухонь і утримання запасів продовольства військовому ешелону залізницею надаються криті вагони, підготовлені в санітарному відношенні і забезпечені зйомним військовим обладнанням. Вагони для продовольчого складу і польових кухонь промиваються гарячою водою, дезінфікуються і просушуються.

Для керування ешелоном, підтримки в ньому належного військового порядку і дисципліни, збереження боєздатності й організації усіх видів забезпечення за наказом командира частини в кожен ешелон призначаються посадові особи: начальник ешелону, помічник начальника ешелону по постачанню і медичному забезпеченню.

У військовій команді призовників чи військовослужбовців, які звільняються в запас призначається старший.

Для несення внутрішньої вартової служби в ешелоні призначається добовий нарад, до складу якого входять: черговий по ешелону і його помічник, чергові по підрозділам, днювальні по вагонах, варта і черговий підрозділ. У кожнім ешелоні виділяються комірник з помічником для продовольчого складу і кухар з помічником на кожну діючу польову кухню. В ешелоні з призовниками і військовослужбовцями, які звільняються в запас ОК виділяє на кожну кухню по одному кухарю.

Начальник ешелону відповідає за організацію всебічного матеріального забезпечення ешелону, встановлює режим харчування на шляху пересування і затверджує розкладку продуктів.

Помічник начальника ешелону по постачанню забезпечує отримання продовольства в пункті відправлення і пересування і веде облік в ешелоні продовольства, техніки і майна, а також поповнення запасів на шляху пересування. При відсутності в ешелоні польових кухонь він організує отримання гарячої їжі для особового складу з військово-продовольчих пунктів. Він зобов'язаний забезпечувати кухні і людські вагони водою, посудом, інвентарем і паливом. Разом з лікарем ешелону помічник начальника ешелону по постачанню складає розкладку продуктів для готування гарячої їжі в кухнях ешелону і представляє її на затвердження начальнику ешелону.

Лікар (фельдшер) ешелону контролює стан харчування і дотримання санітарно-гігієнічних правил при збереженні продовольства і готуванні їжі.Черговий по ешелону забезпечує на шляху пересування організоване отримання і роздачу по вагонах гарячої їжі, сухого пайка, води, окропу і палива.

Для зручності забезпечення особового складу ешелону гарячою їжею при складанні схеми складу потяга вагони з кухнями ставляться поруч з людськими вагонами, вагони під продовольчий - поруч з вагонами під кухні. Якщо продовольство розташоване не у вагоні, а на машині, то машини розміщуються на найближчих до вагона-кухні платформах.

Столовим і кухонним посудом, інвентарем і польовими кухнями ешелони забезпечуються за рахунок запасів військової частини, а відсутні техніка і майно витребуються від органу, що забезпечує.

Забезпечення матеріальними засобами продовольчої служби ешелонів із призовниками і військовослужбовцями, звільненими в запас, здійснюється за розпорядженням продовольчої служби ОК. Для цього в пунктах формування цих ешелонів техніка і майно продовольчої служби підготовлюється і зосереджується завчасно.

У місці відправлення військові ешелони забезпечуються продо-вольством шляховим запасом, виходячи з встановлених норм пересування на добу і запасом на троє діб (запас призначається для забезпечення в перші дні після прибуття військової частини на нове місце дислокації до постановки на продовольче забезпечення). Перевезені в ешелонах частини, установи, підрозділи, крім того, повинні мати належні їм військові запаси продовольства. З метою підвищення бойової готовності частин, установ, підрозділів їх військові запаси доцільно завантажувати в штатний автомобільний транспорт і в цьому транспорті розміщати на рухомому складі, забезпечивши надійну охорону.Призовники і військовослужбовці, звільнені в запас, перевозяться, як правило, у пасажирських вагонах. Військові запаси продовольства цим ешелонам не видаються.

При забезпеченні продовольством військових ешелонів час перебування їх на шляху пересування обчислюється з урахуванням діючого розкладу руху пасажирських потягів. Однак норми пересування повинні бути не менш: для повносоставных ешелонів (41 вагон і більш) — 600 км у добу, для неповно-составних ешелонів — 400 км у добу.

На поточне забезпечення всі продукти, крім хліба, м'яса, риби, видаються ешелонам на весь шлях проходження. Хліб видається на 3—4 доби, м'ясо і риба - на 2—3 доби (у зимовий період на увесь час перебування в дорозі). Хлібом, м'ясом, рибою, а при необхідності й іншими продуктами ешелони поповнюються через військово-продовольчі пункти ОК.

Заявки подаються в писемній формі через військових комендантів на шляху пересування з розрахунком їх отримання військово-продовольчим пунктом чи продовольчим складом ОК не пізніше, як за 6 годин до прибуття військового ешелону. Заявлене продовольство до місця стоянки ешелону доставляється транспортом складу ОК. Начальник військового ешелону не має права відмовитися від замовленого їм продовольства, крім випадків явної недоброякісності продуктів чи письмового скасування раніше поданої заявки. Скасування заявки може бути подана також не пізніше чим за 6 годин до прибуття ешелону в пункт отримання продовольства.У пункті відправлення начальнику ешелону видаються атестат на продовольство, картка-звіт, чекові вимоги і бланки накладних. Ешелонам із призовниками і військовослужбовцями, звільненими в запас, чекові вимоги, як правило, не видаються.

Картка-звіт є основним обліковим і звітним документом продовольчої служби в ешелоні. Військовим частинам, що самостійно ведуть господарство, чи їх підрозділам ешелону, поповнення запасів на шляху пересування оформляється в кожному випадку чековою вимогою.

При видачі продовольства командам призовників і звільненим у запас складається акт і робиться відповідний запис у картці-звіті про кількість виданого продовольства. Усі записи в картці-звіті підтверджуються підписом начальника військово-продовольчого пункту (начальника складу), що відпустив продовольство, і завіряються гербовою печаткою.

Видача продовольства з вагона-складу на кухню ешелону для готування гарячої їжі оформлюється накладною, що виписується в двох екземплярах. Один екземпляр накладної видається кухарю, другий залишається в комірника ешелону і служить підставою для списання продовольства. Продукти на кухню виписуються окремо на кожне приготування їжі (сніданок, обід і вечерю). Комірник заздалегідь готує їх до видачі, для того щоб доставка продуктів на кухні здійснювалася в короткий термін. Загальноармійські сухі пайки для кожного вагону видаються також по накладним під розпис чергових по вагону.

У вагоні-складі ешелону облік продовольства і тари ведеться по книзі обліку матеріальних засобів підрозділу (форма 26). Записи в книзі робляться таким же порядком, як і в продовольчому складі військової частини.

Паливо для готування їжі в кухнях ешелону, а також свічі (ліхтарі) для висвітлення вагонів відпускаються залізницею за заявками військових комендантів і начальників ешелонів.

Гаряча їжа в ешелоні при наявності польових кухонь готується по єдиній розкладці і повинна видаватися не менш двох разів на добу.

Режим харчування встановлюється начальником ешелону з таким розрахунком, щоб роздача гарячої їжі здійснювалась під час стоянок потягу. Зведення про такі стоянки начальник ешелону отримує від військових комендантів і начальників станцій. В обмежений час стоянки потягу гарячу їжу з польових кухонь, як правило, видають для кожного вагона в термосах, алюмінієвих бачках чи в емальованих відрах. У першу чергу гарячою їжею забезпечується особовий склад, що знаходиться в добовому наряді й у найбільш віддалених від кухні вагонах.

Окріп для чаю і миття посуду у вагонах звичайно в ешелоні не готується, а набирається зі станційних кип'ятильників під час стоянок ешелону. Окріп для миття кухонного посуду готується в кухнях ешелону. Особлива увага повинна приділятися своєчасному забезпеченню питною водою кухонь і особового складу. У вагонах вона повинна бути постійно. Для цієї мети використовуються бачки, оцинковані відра, фляги (бідони).

Ешелонам, що не мають кухонь, гаряча їжа видається не менш одного разу на добу військово-продовольчими пунктами. На готування її витрачається 50% добової норми продуктів, включаючи цукор, кисіль (компот) і чай. Замість другої половини пайку в цих випадках особовому складу видається загальноармійський сухий пайок з розрахунку один пайок на двох, що харчуються.

На отримання гарячої їжі начальник ешелону не пізніше чим за 6 годин до прибуття ешелону на станцію, де є розгорнутий військово-продовольчий пункт, подає військовому коменданту заявку. У заявці вказуються номер ешелону і кількість обідів, що витребуються.

Військовий комендант, отримавши заявку, перевіряє її відповідність картці-звіту. і атестату на продовольство і передає її телеграмою чи телефонограмою на адресу військового коменданта і начальника військово-продовольчого пункту на станцію, де повинне здійснюватися продовольче забезпечення військового ешелону.

Видача особовому складу військових ешелонів гарячої їжі військово-продовольчими пунктами може здійснюватися: у їдальнях військово-продовольчих пунктів; із їдалень військово-продовольчих пунктів у посуд військових ешелонів; доставкою її до ешелону в термосах військово-продовольчого пункту. Отримання гарячої їжі і продовольства від військово-продовольчого пункту закінчується за 10 хв. до відправлення ешелону. При отриманні їжі в їдальнях військово-продовольчих пунктів останні забезпечують особовий склад ешелону посудом індивідуального користування (мисками, ложками, кружками). Добовому наряду їжа доставляється в посуді ешелону.

Якщо ешелони змушені тривалий час затримуватися на проміжних станціях, то лінійні органи військових сполучень організують підвіз продуктів і гарячої їжі на ці станції в вагонах чи автотранспортом.

Видача ешелону гарячої їжі і сухих пайків здійснюється на підставі атестата на продовольство. При цьому атестат ешелону залишається на військово-продовольчому пункті, а замість нього ешелону виписується новий атестат, у якому вказуються нові терміни задоволення особового складу гарячою їжею і сухим пайком. Витрата продовольства на готування гарячої їжі і видача загальноармійських сухих пайків замість другої половини пайка на військово-продовольчому пункті оформляються актом з обов'язковою участю начальника ешелону чи його помічника по постачанню. Один екземпляр акта вручається начальнику ешелону, а другий екземпляр залишається в справах військово-продовольчого пункту. У пункті призначення начальник ешелону після його розформування здає залишки продовольства, посуд, інвентар, тару й інше майно прилеглому продовольчому складу ОК, чи одній з військових частин (за вказівкою начальника продовольчої служби ОК, на територію якого прибув ешелон). Прийом від начальника ешелону продовольства, техніки і майна здійснюється комісією, призначеною командиром військової частини чи начальником продовольчого складу ОК. Комісія ретельно перевіряє правильність обліку і законність витрати продовольства, наявність і якісний стан матеріальних засобів, приймає від начальника ешелону залишки продовольства, техніку і майно, звіряючи при цьому фактичну наявність з даними обліку, і складає акт прийому. Звіт про витрачене продовольство на шляху пересування начальник ешелону представляє в продовольчу службу своєї частини, або у продовольчу службу військової частини, у якій формувався військовий ешелон.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты