Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

1. Правильно написано словосполучення:

а) моя автобіографія;

б) вільна вакансія;

в) особистий підпис;

г) мій власний погляд.

2. Правильно написано іменники у формі кличного відмінка:

а) шановний директоре, Олеже Святославовичу, пані Інно;

б) Ольга В’ячеславівна, шановний друже, Миколо Геннадійовичу;

в) добродію Дмитренку, високоповажний міністре, шановний колего.

г) Оксано Іванівно, шановний доповідачу, Володимир Васильович.

 

3. Правильно написано слова з великої букви:

а) Запоріждержадміністрація, вулиця Ярославів Вал, Президент АН України;

б) Езопівська мова, Адміністрація Президента України, Акціонерний банк «Ліга»;

в) Нацбанк, Майдан Незалежності, фабрика «Полтавчанка»;

г) видавництво «Либідь», Книжкова палата, Київське виробниче об’єднання Каштан.

 

4. Доповідь – це …

а) одна з найпоширеніших форм публічних виступів;

б) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації;

в) документ, у якому фіксується хід і результати роботи нарад, засідань;

г) критичний відгук на друковану наукову працю.

 

5. Вступ доповіді повинен містити:

а)переконливі цифри, факти, цитати;

б) причину, мету виступу, розкривати суть конкретної справи;

в) підсумок виступу;

г) переконливі міркування.

 

6. Основна частина промови передбачає:

а) виклад матеріалу;

б) доказ;

в) спростування;

г) виклад матеріалу, доказ, спростування.

 

7. Успіх публічного виступу залежить від:

а) міміки;

б) жестів;

в) зовнішнього вигляду;

г) професійного рівня промовця.

 

8. Структура доповіді повинна відповідати таким вимогам:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів;

г) суцільний текст, без ліричних відступів.

 

9. За змістом і формою описи бувають:

а) загальні;

б) конкретні;

в) предметні;

г) загальні, конкретні, предметні тощо.

 

10. Розповідь – це …

а) динамічний функціональний тип мовлення, що виражає повідомлення про послідовний розвиток подій;

б) систематизований виклад предмета промови, його частин, особливостей;в) тип мовлення, за допомогою якого розкривають зв’язок між явищами дійсності;

г) тип мовлення, за допомогою якого доводять або спростовують тези.

FНа замітку майбутньому фахівцю

 

w До доповіді потрібно готуватися заздалегідь, продумуючи структуру, роблячи помітки.

w Варто скласти план доповіді, добрати приклади, опрацювати літературу з даної теми.

w Часто у науці думки авторів розходяться щодо певної проблеми, тому потрібно узагальнити це у вигляді схеми, таблиці, класифікації тощо. Висловіть свою думку з цього приводу.

w Напишіть текст доповіді. Спробуйте виголосити її наодинці, перевірте наголошування деяких слів, уточніть значення незнайомих слів.

w Виходьте до трибуни впевнено, уже цим справлятимете позитивне враження на слухачів.

w У випадку неподання керівником інформації про вас і вашу діяльність, зробіть це самі.

w Не поспішайте. Існує межа швидкості, з якою мозок людини може сприймати й засвоювати нові поняття.

w Намагайтесь встановити контакт зі слухачами та викликати в них інтерес до розмови. Підтримуйте зацікавленість слухачів упродовж усього виступу.w Ставте слухачам риторичні запитання. Вони допоможуть активізувати увагу слухачів.

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1997.

2. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997.

3. Головащук С.І. Українське літературне слововживання. – К., 1995.

4. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О. та ін. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

5. Довідник з культури мови: [Посібник]/С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін.; За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 2005.

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. – К., 1998.

7. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986.

8. Шевчук С.В.Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 2004.

9. http://www.doimVka.net/ftemal3134.html – Україномовний Інтернет.

10. http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовній сайт про сучасну українську мову.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты