Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1-10 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь.
Читайте также:
  1. I Выберите правильную форму глаголов.
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. Варіанти індивідуальних завдань
  4. Варіанти індивідуальних завдань
  5. Варіанти індивідуальних завдань
  6. Варіанти індивідуальних завдань
  7. Варіанти індивідуальних завдань
  8. Варіанти індивідуальних завдань
  9. Варіанти індивідуальних завдань
  10. Варіанти індивідуальних завдань

1. Своєрідним «трампліном» для аргументування із наведених етапів ділової бесіди є:

а) етап аргументування

б) етап спростування;

в) етап підведення підсумків;

г) етап передавання інформації.

2. Бесіда – це …

а) публічний виступ із будь-якого приводу;

б) спілкування двох або більше осіб з метою обміну думками, інформацією тощо;

в) прилюдне повідомлення на певну тему;

г) спільне обговорення, вирішення певних питань, вироблення та прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя.

 

3. Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у:

а) державно-правовій сфері;

б) суспільно-виробничій;

в) державно-правовій і суспільно-виробничій сферах;

г) виробничій сфері.

 

4. З усіх видів ділового спілкування (публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори) вимагає сумлінної підготовки:

а) ділова бесіда;

б) публічний виступ;

в) переговори;

г) службова нарада.

 

5. Доповідь – це …

а) одна з найпоширеніших форм публічних виступів;

б) документ, у якому фіксується хід і результати роботи наради, засідань;

в) це обмін думками стосовно якогось питання;

г) спілкування двох або більше людей, під час якого обмінюються думками, інформацією тощо.

 

6. Структура ділової бесіди складається:

а) із п’яти фаз;

б) із чотирьох фаз;

в) із трьох фаз;

г) із шести фаз.

 

7. Недопустимим під час бесіди є:

а) коректні висловлювання;

б) переконливість викладу;

в) аргументованість поглядів;

г) повчання партнера.

8. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я»;

б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;

в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, лаконічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати;

г) залучити слухачів до дискусії.

 

9. На підсумковому етапі використовують етикетні мовні формули:

а) схвалення, згода;

б) пропозиція, порада;

в) побажання;

г) прохання.

 

10. Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:

а) повчати слухачів, вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей;б) говорити про те, що цікавить слухачів, мати всебічні знання;

в) мати всебічні знання;

г) усміхатися, говорити тільки про себе.

 

¥СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К, 1997.

2. Гладіна Г.І., Сеніна В.К. Питання мовленнєвої культури та стилістики. – К., 1997.

3. Коваль А.П. Слово про слово. – К., 1986.

4. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. – К.: ВД «Професіонал», 2005.

5. Муромцева О.Г., Жовтобрюх В.Ф. Культура мови вчителя. – Х., 1998.

6. Пономарів О.Д. Культура слова. – К., 1999.

7. Словник-довідник труднощів української мови. – К., 1992.

8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / Вид. 2-ге, доп. І переробл. – К.: Атака, 2004.

9. Українська мова в Інтернеті. – http://www.novamova.com.ua

10. Мова ділових паперів. – http://bpapers.iatp.org.ua/?chapter=Style


Тема 14


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты