Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПояснення до термінів. Види покарань –встановлений законом обов’язковий перелік покарань за ступенем їх тяжкості чи за іншим принципом.
Читайте также:
  1. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  3. Загальні поняття та визначення термінів електробезпеки
  4. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття: Печінкова недостатність.
  5. Пояснення для вирішення завдання
  6. Пояснення до термінів
  7. Пояснення до термінів
  8. Пояснення до термінів
  9. Пояснення до термінів

Види покарань –встановлений законом обов’язковий перелік покарань за ступенем їх тяжкості чи за іншим принципом.

Виморочне майно – майно, яке залишилось після власника без спадкоємця.

Військова демократія –прадержавна форма управлінняпервісним суспільством, яка характеризується рядом певних рис: правом воїна-общинника на земельну ділянку, частку воєнної здобичі та правом голосу на загальному зборі племені. Головну роль в військовій демократії грав військовий вождь та його дружина.

Казуїстична форма права– викладання правових норм не у загальному вигляді, а у формі конкретних випадків (казусів).

Мінорат(лат. - менший) – у Стародавній Індії та Середньовічній Європі система спадкування, коли майно передається молодшому члену родини.

Ордалія– система випробувань певної особи (звинувачуваного, свідка), за результатами якої вона визнавалася винуватою або виправданою, а її свідчення – правдивими чи брехливими.

Синкретизм права– внутрішня неподільність права, поєднання його з іншими соціонормативними регуляторами (звичаями, традиціями, релігійними віруваннями, обрядами, мораллю тощо).

Система таліону– своєрідна система покарань за принципом «око за око». Головна її відмінність від кровної помсти полягала у тому, що покарання за системою таліону здійснювалося не самим потерпілим чи його родичем, а посадовими особами держави.

Східна деспотія –форма правління в державах давнього Сходу, яка характеризується рядом певних рис: повноваження глави держави необмежені; світська та духовна влада належить одній особі; здійснення влади є справою численного бюрократичного апарату; пригнічення особистості, відсутність свобод, рабовласництво.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Визначите предмет ІДПЗК.

2. Дайте характеристику методам ІДПЗК.

3. Охарактеризуйте риси стародавньосхідної деспотії.

4. Як здійснювалося управління Стародавнім Єгиптом?

5. З яких ланок складалася судова система Стародавнього Єгипту?

6. Охарактеризуйте структуру та зміст законів царя Хаммурапі?

7. Зробить порівняльний аналіз судової системи Стародавніх Єгипту та Вавілону.

8. Розкрийте зміст варнової системи Стародавній Індії.

9. Які органи влади і управління існували у Стародавній Індії?10. Які види власності визначають Закони Ману?

11. Дайте характеристику шлюбно-сімейним відносинам за Законами Ману.

12. Дайте характеристику зобов’язального права Стародавнього Китаю.

13. Назвіть основні історичні досягнення держав Стародавнього Сходу.

14. Які загальні ознаки мало право держав Стародавнього Сходу?

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты