Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади демографії
Читайте также:
  1. I. средняя скорость; II. мгновенная скорость; III. вектор скорости, выраженный через проекции на оси; IV. величина (модуль) скорости.
  2. V. зразок типової модульної контрольної роботи
  3. А) МОДУЛЬ
  4. Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары
  5. Держава створює також юридично-інституціональні засади ринкової економіки.
  6. ДРУГИЙ МОДУЛЬ
  7. Единая модульная система, унификация, типизация, стандартизация, нормализация строительства
  8. ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2.
  9. Загальні засади організації внутрішнього аудиту в банківських установах
  10. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тема 1. Теоретичні основи демографії

Система знань про народонаселення. ІІредмет, об'єкт та методи демографії. Місце демографії в системі наук. Методологія демографічних досліджень.

Тема 2. Система демографічних наук

Демографія центральна частина системи знань про народонаселення. Система демографічних наук та її структура. Теоретична демографія. Історична демографія. Описова демографія. Регіональна демографія. Етнічна демографія. Військова демографія. Генетична демографія. Медична демографія.

Тема 3. Джерела інформації про населення

Вимоги до обсягів і якості демографічної інформації. Система джерел даних про населення, вибіркові обстеження, їх взаємозв'язок.

Тема 4. Методологічні підходи і методи аналізу демографічних процесів і структур

Мета та завдання демографічного аналізу. Поперечний та поздовжній аналізи. Теоретичні моделі стабільного населення. Коефіцієнт природного приросту населення. Потенційна демографія. Структура життєвого потенціалу. Потенціал демографічного зростання. Соціологічні методи у демографії.

МОДУЛЬ 2. дослідження демографічних процесів

Тема 5. Відтворення населення як єдність демографічних процесів

Закони народонаселення різних суспільно-економічних формацій. Концепція демографічного переходу. Історичні типи відтворення населення. Демографічні революції та їх зміст. Поняття режиму відтворення населення. Демографічний вибух: причини та наслідки. Розмежування понять типу та режиму відтворення населення.

Тема 6. Народжуваність і смертність у демографічному вимірі

Народжуваність у демографічному контексті. Репродуктивна поведінка, репродуктивна установка, репродуктивна мотивація. Вимірювання народжуваності. Коефіцієнти народжуваності. Таблиці народжуваності. Динаміка народжуваності в Україні.

Тема 7. Міграція населення

Класифікація міграцій. Міграційні потоки та міграційні когорти. Міграційна поведінка, міграційна установка, міграційна мотивація. Міграції як просторова самоорганізація населення. Диференційна міграція. Вимірювання міграцій населення. Міграції в Україні.

Тема 8. Демографічна політика

Демографічна політика. Її мета та завдання. Об’єкт і основні напрямки демографічної політики.Основні методи демографічної політики: економічні, адміністративно-правові, виховні і пропагандистські. Особливості демографічної політики в різних країнах. Сутність ідеї світової політики населення.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты