Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДокументи сортового насіння.
Читайте также:
  1. Дипломатичні документи договірного характеру.
  2. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  3. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. ЗАЯВА
  4. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. РЕЗЮМЕ
  5. Документи як джерело первинної інформації
  6. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ банківської ліцензії та письмового дозволу на ЗДІЙСНЕННЯ окремих ОПЕРАЦІЙ
  7. Документирование и складской учет движения производственных запасов
  8. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
  9. Документированная информация: ее свойства и специфические признаки.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розсадники розмноження першого(Р-1) і другого (Р-2) років, супереліти і еліти, а також ділянки першої і послідуючих репродукцій підлягають польовій апробації, а одержане з полів насіння – лабораторному аналізу в районних держнасінінспекціях, на основі яких видаються сортові і насіннєві документи.

 

 

1. сортові документи.

Шляхом польової апробації встановлюють сортові якості і складають “Акт апробації” відповідної форми.

Про результати апробації розсадників розмноження першого(Р-1) і другого (Р-2) років, супереліти і еліти сповіщають в “Акті апробації” форми 197.

При проведенні польової апробації на ділянці гібридизації для одержання насіння простого гібриду і розмноження стерильних батьківських форм і гібридів кукурудзи і соняшнику складається “Акт апробації” за формою 196.

При польових обстеженнях посівів кукурудзи, соняшнику і сорго на ділянках гібридизації і розмноження стерильних батьківських форм складається “акт апробації” за формою 194.

При проведенні амбарної апробації кукурудзи (після перебирання качанів) складається “акт апробації” за формою 203.

При апробації ділянок вирощування першої і послідуючих репродукцій складається “акт апробації” за формою 193.

На всі посіви, які в результаті апробації визнані непридатними для насіннєвих цілей, замість “акта апробації виписують” “акт вибракування” за формою 200.

У господарствах науково-дослідних установ, навчгоспах, інших господарствах, які не мають паспорта-патента і ліцензій від установи-оригінатора сорту на право виробництва і продажу насіння високих репродукцій, посівів розсадників розмноження, супереліти і еліти документують, як першу репродукцію.

Коли за даними апробації посіви супереліти і еліти не відповідають нормам сортової чистоти або іншим показникам якості, встановленим для суперелітних і елітних посівів, їх документують як першу репродукцію.

 

2. Насіннєві документи.

 

Насіннєві якості встановлюються в лабораторіях районних держнасінінспекцій за результатами аналізів відібраних проб, проведених згідно з діючими державними стандартами.

 

Держнасінінспекція видає такі документи:

 

1. “ Посвідчення про кондиційність насіння ”, якщо насіннєва партія за усіма показниками якості відповідає вимогам стандарту і призначена для внутрішньогосподарського використання;

2. “ Сертифікат на насіння України ” видається на партії кондиційного насіння, призначеного для реалізації в межах України;

3. “ Результат аналізу насіння ” видається на насіння, яке некондиційне по будь якому показнику, в документі указується по якому показнику насіння не відповідає стандарту ДСТУ 2240-93 і дається рекомендація по покращенню насіння, якщо це можливо або по його заміні на інше, кондиційне.

 

“Акти апробації” і “ Посвідчення про кондиційність насіння ” являються первинними документами, в яких наведені дані про сортові і насіннєві якості насіння, одержані експериментальним шляхом, вони являються основою для інших сортових документів.Партії оригінального та елітного насіння при реалізації супроводжується “ Атестатом на насіння ”, в ньому указані всі сортові якості на основі “акту апробації” і насіннєві якості на основі “ Посвідчення про кондиційність насіння ”, виданого райдержнасінінспекцією.

На репродукційне насіння видається “ Свідоцтво на насіння ”, в ньому наведені показники сортових якостей згідно “акту апробації” і насіннєвих згідно “ Посвідчення про кондиційність насіння ”.

Партії репродукційного насіння, які не пройшли аналіз в контрольно-насіннєвих лабораторіях, супроводжуються “ Сортовим посвідченням ”, яке виписують на основі “ Акту апробації”.

Партії гібридного насіння кукурудзи, соняшнику з ділянок гібридизації супроводжуються “ Свідоцтвом на гібридне насіння ”. Воно заповнюється на основі “акту польового обстеження ділянки гібридизації”, “акту амбарної апробації” (кукурудзи) та “ Сертифіката на насіння України ”.

Супроводжувальні документи виписуються агрономом, підписуються керівником і скріплюються печаткою господарства-виробника насіння. Всі графи повинні бути заповненими.

Партії насіння, які реалізуються за межі України, повинні отримати сертифікат якості міжнародного зразка.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 126; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты