Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкологічні основи вирощування високоврожайного насіння.
Читайте также:
  1. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  2. Біоетичні основи утримання від дошлюбних і позашлюбних статевих зносин
  3. В екологічній сфері
  4. Вивчення основи слова і закінчення
  5. Вирощування.
  6. Громадські екологічні рухи
  7. Документи сортового насіння.
  8. Екологічні права і обов’язки громадян.
  9. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин

Дослідженням взаємозв’язку між умовами вирощування, підготовки і зберігання насіння та форматування його біологічних, посівних якостей і врожайних властивостей займається нова наука “екологія насіння”. Ця наука вивчає екологічні і агротехнічні умови, за яких насіння повніше реалізує свою потенціальну врожайність.

Екологічні фактори, які впливають на формування врожайних властивостей насіння, різноманітні. В процесі насінництва необхідно використати позитивно діючі і виключити, або послабити негативні фактори.

Урожайні якості насіння залежать від дії таких факторів:

- дія факторів природного середовища, які мало залежать від людини: посуха, суховії, дощова і холодна погода під час цвітіння і запліднення, формування і достигання насіння.

- дія прийомів, розроблених агрономією: вибір попередників, внесення добрив, система обробітку ґрунту, своєчасний посів, догляд за рослинами на насінницьких ділянках, строки і способи збирання, післязбиральне очищення і сортування насіння, умови зберігання та інше.

Географічні умови впливають на врожайні властивості насіння значно більше, ніж агротехнічні.

В північно-західних областях України якість насіння озимої пшениці погіршується під дією понижених температур, високої вологості повітря та надмірних опадів, особливо в період цвітіння, дозрівання і збирання.

В південно-східних районах погіршення насіння спричиняється підвищеним температурним режимом, низькою відносною вологістю повітря і відсутністю ефективних опадів.

В результаті досліджень, проведених Українським республіканським управлінням з гідрометеорології (1987 р.), установлено, що насіння озимої пшениці з підвищеними врожайними властивостями формується в більшості районів Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, на заході Донецької, в окремих районах Луганської та Миколаївської областей, а також в Криму.

Понижені якості насіння формуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, північно-східній частині Харківської, в західних районах Київської, Чернігівської, і центральних районах Кіровоградської областей.

На решті території України формується насіння з середніми врожайними властивостями.

Необхідно зазначити, що таке поділення відносне, залежить від погодних умов даного року.Дощова і холодна, або дуже суха погода в період цвітіння, зменшують кількість здатного до запліднення пилку, погіршують умови запліднення, і насіння формується мало і з низькими якостями.

Насіння утворюється при злитті двох гамет : жіночої – яйцеклітини і чоловічої – спермія і подальшого розвитку зиготи аж до формування стиглого насіння.

Якість насіння залежить від дії всіх факторів, які впливають на ріст і розвиток материнських рослин, на яких утворюються гамети, і відбувається процес запліднення і формування насіння.

Материнські рослини повинні бути здоровими, фізіологічно активними і вирощуватись в оптимальних екологічних і агротехнічних умовах. Тільки на таких рослинах формуються фізіологічно і генетично повноцінні гамети, здатні до нормального запліднення, і подальшого формування високоякісного насіння.

В дослідах Інституту рослинництва УААН насіння різних років урожайності при пересівах давало різницю по врожайності до 7,3 ц/га.

Відомо, що насіння, вирощене в сухій зоні, або в посушливі роки, по урожайним якостям краще, ніж вирощене в роки з підвищеною вологістю і пониженою температурою на протязі репродуктивної фази.При вирощувані сільськогосподарських культур головна увага звертається на конструювання екологічної системи конкретного поля. Головним компонентом в цій системі є сорт адаптований до екологічних умов даного регіону.

Ознаками екологічної адаптивності сортів озимої пшениці для степового регіону України являються високі зимо - і посухостійкість, скоростиглість, стійкість і толерантність до розповсюджених хвороб і шкідників.

Такі ознаки притаманні сортам місцевої селекції, вони більш витривалі і при дії екстремальних факторів, знижують урожайність менше, ніж сорти іншого походження.

Екологічна пластичність сортів озимої пшениці в степових екологічних умовах-це здатність стабільно формувати високі врожайність і хлібопекарські якості в різних по погодних умовах роки.

Такими властивостями відзначаються скоростиглі сорти місцевої селекції, в Дніпропетровській області - сорт селекції ДДАУ – Доля, який колоситься і достигає на 6-8 днів раніше, на стільки ж днів раніше використовує вологу в грунті, накопичену від осінньо-зимових опадів, проявляє посухостійкість і формує більш стабільну урожайність, особливо в посушливі роки.

При виборі сортів поряд з середньоранніми і середньостиглими сортами необхідно рекомендувати виробництву один-два скоростиглих сортів, що дозволить зберегти урожайність у посушливі роки, зменшити виробничу напругу і втрати зерна при збиранні.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які екологічні фактори впливають на формування врожайних якостей насіння?

2. Які екологічні умови-географічні, чи агротехнічні сильніше впливають на якість насіння?

3. В яких адміністративних областях України формуються підвищені якості насіння, в яких-понижені?

4. Значення оптимальної агротехніки на насіннєвих ділянках в формуванні врожайності і якості насіння.

5. Екологічна адаптація сортів озимої пшениці місцевої селекції.

6. Які головні ознаки екологічної адаптивності сортів озимої пшениці в посушливих умовах Центрального степу України?

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 88; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты