Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання демографічного прогнозування
 

П

ередбачення майбутнього – одна з важливіших функцій будь-якої науки. Французький філософ Огюст Конт писав: "Знати, щоб передбачати, передбачати, щоб діяти". Наукове передбачення в демографії має велике значення не тільки для розвитку самої науки, але й для практичної діяльності в різних сферах.

Процеси, які відбуваються в населенні, як вже відмічалося в попередніх темах, знаходяться під впливом складного різноманітного і підчас дуже суперечливого комплексу соціально-економічних факторів. Демографічне прогнозування повинно враховувати все це різноманіття причин і факторів, що впливають на відтворення населення, а це дуже складне завдання. До того ж багато зв'язків соціально-економічних факторів поки що не піддаються формалізації.

Разом з тим прогнози мають виключно важливе теоретичне значення для розвитку самої демографії. Підтвердження прогнозу на практиці, безумовно, кращій критерій істинності наукової теорії, гіпотези і просто методу перспективних розрахунків населення, ніж найвимогливіша логічна послідовність і математична строгість їх викладання. Тому в демографії широке розповсюдження одержали так звані аналітичні прогнози, спеціально призначені для випробування "на міцність" різних теоретичних припущень відносно населення. Це дало підставу видатному французькому демографу Альфреду Сові заявити, що демографія і прогнози стали зараз свого роду сіамськими близнюками, бо не можуть бути відокремленими одне від одного[30].

Найбільш повно зміст і завдання демографічного прогнозування сформулював чеський демограф Зденек Павлик: "Відповідь на запитання, скільки буде населення на земній кулі, не тільки одна з важливіших демографічних проблем взагалі; вона має також велике практичне значення. Головна мета будь-якого теоретичного дослідження – розкрити залежності, відповідно до яких розвиваються досліджувані явища та процеси, і одержати, таким чином, можливість передбачити майбутній розвиток. У цьому сенсі мета демографії полягає у пізнанні минулого за ради того, щоб мати можливість передбачувати майбутнє. З огляду на це демографічні прогнози, з одного боку, є результат демографічного дослідження, з другого – вони надають дослідженням необхідне спрямування. Зрозуміло, що без глибокого знання демографічних процесів різні прогнози можуть виступати лише як віщування, і не слід дивуватися, якщо ці віщування не збуваються"[31].

 

Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статево-вікової і сімейної структури, народжуваності, смертності, міграції.

 

З технічної точки зору демографічний прогноз виступає, як правило, у вигляді так званого перспективного обчислення населення, тобто розрахунку чисельності та статево-вікової структури, побудованому на базі даних про зміну демографічних характеристик у минулому, а також з урахуванням прийнятих гіпотез відносно їх динаміки в майбутньому.

Важливою характеристикою демографічних прогнозів є їх достовірність, тобто відповідність прогнозних характеристик населення і результатів розрахунку тому, якими вони будуть в дійсності. Достовірність визначається точністю вихідної демографічної ситуації, обґрунтованості запропонованих гіпотез, терміном прогнозного періоду.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 118; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты