Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ
Читайте также:
  1. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
  5. Американська школа– сформу­валась наприкінці XIX ст. у США і стала однією з основоположних у формуванні неокласичної теорії. За­сновником і главою школи був Дж. Б.Кларк.
  6. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  7. В – Індивідуальні розділи курсу
  8. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками
  9. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  10. ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Глава І. Предмет теорії і методики фізичного виховання

1. Предмет та основні поняття теорії та методики фізичного виховання

2. Наукові основи теорії і методики фізичного

виховання

Глава II. Вітчизняна система фізичного виховання

1. Фізичне виховання - суспільне явище

2. Фізична культура в Україні

3. Основні принципи системи фізичного виховання

4. Основні ланки системи фізичного виховання

Розділ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Глава І. Теорія фізичного виховання дітей від народження до шести років

1. Предмет теорії фізичного виховання дошкільників

2. Взаємозв'язок теорії фізичного виховання дітей з іншими науками

3. Розвиток теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку

Глава II. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку Глава III. Засоби фізичного виховання

1. Характеристика та види фізичних вправ

2. Класифікація фізичних вправ

3. Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання

4. Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання

5. Характеристика програми з фізичної культури

Глава ІV. Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку

Глава V. Фізичне виховання дітей раннього віку

1. Фізичне виховання дітей першого року життя

2. Фізичне виховання дітей другого року життя

Глава VІ. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання

1. Єдність навчання, виховання та розвитку дітей у процесі фізичного виховання

2. Принципи навчання

3. Методи та прийоми навчання фізичних вправ

4. Закономірності формування рухових вмінь та навичок

Глава VІІ. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку

Глава VІІІ. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку

1. Методика навчання основних рухів

2. Загально-розвиваючі вправи

3. Вправи з шикування та перешикування

4. Танцювальні вправи

Глава ІХ. Рухливі ігри та методика їх проведення

1. Оздоровче і виховне значення рухливих ігор

2. Організація та методика проведення рухливих ігор

3. Керівництво рухливими іграми в різних вікових групах4. Рухливі ігри під музику

5. Методика проведення ігор спортивного характеру

Глава Х. Вправи спортивного характеру

Глава ХІ. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня

1. Ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну

2. Фізкультурні хвилинки

3. Фізкультурні паузи


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты