Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДеякі властивості інформаційних документів
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Аналіз документів
  3. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  4. Види дипломатичних документів договірного характеру
  5. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  6. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  7. Види й властивості інформації
  8. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  9. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  10. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.

 

1. Документ, як і будь-який матеріальний об'єкт, має форму і розміри.

За формою документи бувають:

· об'ємні (книги, часописи);

· площинні (аркуші, фотографії, карти, схеми);

· стрічкові (магнітні стрічки, фото- і кіноплівки).

 

Розміри визначають фізичний обсяг документа, що вимірюють габаритними розмірами, площею, довжиною й ін.

Фізичний обсяг книг і часописів оцінюють кількістю друкованих аркушів (один друкований аркуш дорівнює 40 тис. знаків).

2. Документ має властивість дискретності. Деякі документи можна розділити на самостійні частини (окремі статті часописів і газет, самостійні розділи звітів, книг) або об'єднати декілька документів в один.

3. Документ характеризується формальними ознаками: автор, назва, знакова система (мова), місце видання, видавництво, рік видання й ін. Наявність цих ознак дає можливість однозначно визначати будь-який документ, об'єднувати документи в класи.

4. Інформаційний обсяг документа визначає частину корисно використаного фізичного обсягу документа для розміщення інформації. Відношення інформаційного обсягу до фізичного називають компактністю документа.

5. Інформаційна ємність документа визначається реальним обсягом інформації, вкладеної його автором у фізичний обсяг. Вторинні інформаційні документи мають велику інформаційну ємність у порівнянні з первинними, тому що їхнє основний зміст більш стислий і зафіксовано в документі невеликого обсягу.

6. Інформативність документа - кількість інформації, отримана з документа конкретним користувачем. Це суб'єктивний показник, що залежить від інформаційних потреб користувача і його рівня знань. У більшості випадків у документі міститься деяка частина непотрібної конкретному користувачу інформації, тому інформативність будь-якого документального джерела інформації, виражене у відсотках, завжди менше 100%. У різних режимах сприйняття документа (попереднє ознайомлення, основне читання) тим самим користувачем інформації, інформативність того самого документа буде різноманітною.

Відношення інформативності документа до його інформаційної ємності характеризує інформаційну щільність документа. . Інформаційна щільність документа залежить від мови і стилю автора. Популярність і доступність викладу полегшує сприйняття, але розтягують текст і знижують інформаційну щільність. Інформаційна щільність документа завжди менше одиниці і до деякої міри характеризує цінність (корисність) документа для конкретного користувача.7. Динамічні властивості документа виявляються в можливості його переміщення в просторі і часі. При цьому документ може існувати в одному примірнику, документи можна тиражувати, копіювати (частково або цілком), микрофільмувати тощо.

8. Документ має властивість старіти як фізично, так і морально. Фізично документ старіє, коли зношується його матеріал або стирається запис інформації, морально - якщо частота звертання до документа зменшується, тому що зафіксована в ньому інформація стала широко відомою або з'явилися нові документи, що містять нову інформацію з тих же питань.

Для того, щоб джерела міжнародної інформації ефективно виконували головну задачу - передавати факти міжнародної обстановки, до них пред'являються такі вимоги:

· оперативність (подача інформації в найбільше короткі строки);

· повнота (наявність істотних даних, що характеризують предмет повідомлення з усіх можливих аспектів);· новизна (наявність нових даних, не відомих раніше);

· надійність (відсутність або мінімум відхилень у порівнянні з фактичним станом предмета вивчення);

· стислість (мінімально можливий обсяг повідомлень).

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 71; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты