Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди інформаційного пошуку
Читайте также:
  1. Ефективна організація пошуку. На завершення декілька порад щодо користування пошуковими системами.
  2. Захист національного інформаційного простору
  3. Значення зворотнього зв»язку й інформаційного шуму в інформаційному процесі
  4. Перелік питань для Каталогу курсу/Перелік для інформаційного пакету
  5. Перешкоди на шляху міжособистісного інформаційного обміну
  6. Розподілений доступ до інформаційного середовища
  7. ТА ПОШУКУ РОБОТИ в 1999 році
  8. Тема 7 . Чинники, що перешкоджають пошуку нових ідей
  9. ТЕХНІКИ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКУ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Інформаційний пошук - обов'язковий етап задоволення інформаційних потреб користувача. Він охоплює весь діапазон комунікацій, що виникає між людиною і масивом інформації.

Під інформаційним пошуком розуміють сукупність логічних і технічних операцій, кінцева мета яких - пошук документів (текстів), відомостей про них, фактів, даних, релевантних до запиту користувача.

Основним поняттям інформаційного пошуку є поняття релевантності, тобто ступеня відповідності пошукового документа запиту користувача. При цьому розрізняють релевантність документа і релевантність інформації.

Релевантність документа - це об'єктивне поняття, оскільки документи, релевантні запиту, можна порахувати, а релевантність інформації - поняття суб'єктивне.

У залежності від характеру запиту, кінцева мета пошуку буває різноманітною:

· якщо потрібно знайти первинний документ або замовити його копію, достатньо знайти його адресу (шифр);

· якщо потрібно знайти фактографічні дані, то пошук може обмежиться анотацією, рефератом або ж необхідно вивчити весь документ.

У залежності від мети пошуку розрізняють:

· пошук документальний, тобто пошук відомостей про документ або пошук документа; пошук

· фактографічний, тобто пошук даних, фактів, відображених у документах.

За засобами пошуку документальний і фактографічний не відрізняються, різниця полягає в змістовній стороні пошуку: у першому випадку шукають власне документ або відомості про нього, а в другому - факт, відображений у документі.

У кожному виді пошуку по різному використовують семантику документа. За цією ознакою розрізняють пошук:

· формально-механічний;

· семантичний;

· ситуаційний.

Формально-механічний пошук застосовують у роботі з картковими каталогами, коли шукають адресу (шифр) або бібліографічний опис документа, а також у найпростіших механізованих і автоматизованих інформаційно-пошукових системах.

При семантичному пошуку зміст документа виражається штучно створеною мовою, яку називають інформаційно-пошуковою. Користуючись цією мовою, початковий документ скорочують різноманітними засобами, які певним чином відображають зміст, тобто створюють замінник документа, що називається пошуковим образом документа. Такий же замінник створюють для запиту. У цьому випадку він називається пошуковим образом запиту . Використання пошукових образів замість документів і запитів дає можливість зберігати в пам'яті ЕОМ великі масиви інформації. Пошук відбувається шляхом зіставлення пошукових образів запиту і документів за відповідними правилами. Пошук програмним засобом підвищує його оперативність, але при цьому можуть бути втрачені релевантні документи, а також частково можуть видаватися документи не релевантні запиту.Ситуаційний пошук передбачає більш глибоку значеннєву переробку документів і інформації, коли логічним опрацюванням з існуючої інформації утвориться нова. Такий пошук здійснюється в інформаційно-логічних системах.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 123; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты