Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні функції і взаємодія учасників проекту
Читайте также:
  1. D. Взаємодія ферментів між собою
  2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  3. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  6. Банк, його види, операції та функції
  7. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  8. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  9. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  10. Взаємодія в роботі станцій та ділянок, що до них прилягають та елементів станцій між собою

Склад учасників міжнародного проекту, їх ролі, розподіл функціональних обов’язків і відпові­дальності залежать від типу, виду, масштабу й складності проек­ту, фаз його життєвого циклу, а функції щодо здійснення проекту залишаються постійними:

1. Проект має бути обдуманим, в нього повинен бути задум, що надходить від ініціатора.

2. У кожного проекту є зацікавлена сторона, яка стане користувачем результатів проекту та буде нести за нього відповідальність. Це, як правило, замовник проекту (клієнт, власник).

3. Кожний проект потрібно готувати і здійснювати, тому у нього потрібні бути відповідні виконавці (проектувальники, підрядники, постачальники, консультанти).

4. Для здійснення проекту потрібні інвестиції, має бути інвестор, якщо коштів замовника недостатньо.

5. Проектом треба керувати, тому повинен бути менеджер проекту, який виконує всі необхідні функції – планування і організацію роботи команди, координацію учасників, мотивацію персоналу та постійний контроль за розробкою та впровадженням проекту.

6. В результаті реалізації більшості проектів повинно щось вироблятися або надаватися якісь послуги, тому повинні бути свої виробники, продавці і споживачі, які компенсують всі витрати по проекту й приносять прибуток іншим його учасникам.

Залежно від типу міжнародного проекту в його реалізації можуть брати участь від однієї до декількох десятків організацій. Кожна з них має свої інтереси, виконує різні функції, має певну ступінь участі в проекті й несе конкретну міру відповідальності за його виконання.


Важливою особливістю діяльності в межах міжнародного проекту є множинність учасників проектної діяльності. У підготовці й реалізації проектів можуть брати участь замовник проекту, консультанти, підрядники, постачальники машин, устаткування, інших товарів, покупець (замовник проектного продукту), страхувачі, гаранти і поручителі за кредитними договорами й контрактами та інші учасники. Усі ці організації незалежно від виконуваних ними функцій прийнято об’єднувати у групи (категорії) учасників проекту (рис.8).

Рис.8. Взаємодія учасників проекту

На виконання міжнародного проекту впливають й сторони з його оточення, які також можуть належати до учасників проекту: конкуренти основних учасників проекту, громадські групи та населення, чиї еконо­мічні і позаекономічні інтереси зачіпає реалізація прое­кту, спонсори проекту, різні консалтингові, інжинірингові, юридичні організації, залучені до процесу здійснення міжнародного проек­ту.Для того, щоб визначити склад учасників міжнародного проекту на стадії розробки його концепції, необхідно визначити:

1) предметну сферу – цілі, завдання, роботи, основні результати, тобто все те, що потрібно зробити для реалізації проект;

2) масштаби, складність проекту, припустимі терміни виконання;

3) що і кому належить і скільки коштує;

4) основні ідеї щодо реалізації проекту (як зробити?);

5) основних активних учасників проекту (хто робитиме?);

6) основних пасивних учасників проекту (кого стосується проект?);

7) мотивацію учасників проекту (який можливий прибуток, збитки, ризик?).

Все перераховане дозволяє з’ясувати учасників, їх мету, завдання, функції, мотивацію, визначити взаємовідносини і на цій основі прийняти рішення щодо виконання міжнародного проекту та управління ним.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты