Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПідходи щодо управління міжнародними проектами
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  2. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  3. Види актів управління
  4. Види методів державного управління
  5. Види форм державного управління
  6. Вимоги, що висуваються до актів управління
  7. Вищі органи управління комерційного банку
  8. Відношення „управління -тиск" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  9. Внутрішкільне управління.
  10. Головні форми проектування структур управління

Існує три загальні підходи щодо управління процесом виконання міжнародних проектів – функціональний, динамічний, предметний.

Функціональний аспект віддзеркалює загальні підходи до проблеми управління і передбачає розгляд основних видів управлінської діяльності – аналіз, планування, організацію, контроль, регулювання.

В концепції управління проектом функції управління вважаються центральним поняттям, оскільки вони виконуються на всіх рівнях управлінської діяльності, у кожній фазі реалізації проекту, для всіх його процесів і об’єктів (елементів) управління.

Послідовність функцій управління створює своєрідний цикл:

1. Оцінка (аналіз) стану проекту. З аналізу починається вся робота над проектом. Аналізу підлягають всі елементи проекту: терміни виконання робіт, ступінь ризику, фінанси, кадри, хід проектування, постачання матеріалів, сировини, виконання будівельних і монтажних робіт, якість результатів тощо.

2. Постановка цілей (планування). Планування є по своїй суті основною функцією в діяльності по управлінню процесом реалізації проекту, що підтверджується практикою. Плануванню підлягають виконання проектних робіт, закупівля обладнання, матеріалів і сировини, технологій, будівельні та монтажні роботи, здача об’єктів в експлуатацію. Для кожної з фаз проекту визначається вартість і розраховуються календарні плани (графіки) виконання робіт. Графіками виконання робіт регламентуються витрати ресурсів і терміни проведення робіт. Плани реалізації робіт і графіки можуть переглядатись. Найважливішим напрямком планування є оцінка вартості проекту.

3. Ініціація виконання робіт (організація). Виконання розроблених планів реалізації проекту забезпечується організаційною діяльністю. Безперечно, що успіх будь-якого проекту залежить від правильного підбору команди проекту. Основним завданням організації є створення колективів для роботи над виконанням проекту і забезпечення їх ефективної роботи.

4. Порівняння планових завдань з фактичним станом справ (контроль). Контроль – одна з основних функцій проект-менеджменту. Об’єктами контролю є терміни, витрати, якість, зміни, що внесені при реалізації проекту, одержання, розподіл, затвердження документації проекту, ревізія проекту.5. Координація роботи учасників процесу виконання проекту (регулювання).Дані аналізу порівнянь фактичних результатів з плановими стають основою для початку робіт з регулювання процесу реалізації проекту.

Цикл управління процесом реалізації проектів повторюється.

Динамічний підхід передбачає аналіз зміни за певний термін часу процесів, пов’язаних з основною діяльністю щодо виконання проекту та визначає об’єкти, на які спрямоване управління (фінанси, кадри, маркетинг, контракти, ризики, матеріальні ресурси, якість, інформація, виробничі об’єкти).

Стан проекту від ідеї до завершення характеризується зміною низки показників, що визначають його сутність і на основі яких встановлюється успішність проекту. Цей підхід пов’язаний з логікою розвитку робіт проекту і визначає “спеціальне” управління реалізацією проекту.

Предметний аспект спрямований на аналіз предметної сфери проекту, складовими якої є мета, результати і склад робіт.

В процесі життя проекту всі складові предметної сфери зазнають змін:

- мета, результати й склад робіт можуть змінюватися або уточнюватися як в процесі розробки проекту, так і у ході досягнення проміжних результатів;- обсяги робіт можуть уточнюватися в процесі розробки проекту, а в процесі його виконання вони змінюються від нуля до 100 % при завершенні робіт.

Управління предметною сферою саме полягає в уп­равлінні цими змінами протягом життєвого циклу проекту і здійснюється через процеси ініціації робіт, планування предметної сфери, визначення предметної сфери, уточнен­ня й підтвердження предметної сфери, контролю зміни предметної сфери.

Таким чином, функціональний аспект управління міжнародним проектом передбачає аналіз функцій управління, динамічний аспект – розгляд за період часу об’єктів проекту, а предметний аспект – аналіз можливих змін предметної сфери проекту.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты