Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. 1. Гондюл В.П. Методологічні засади аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів на зламі тисячоліть
Читайте также:
  1. АЛГОРИТМ И КОНСПЕКТ САМОПОДГОТОВКИ
  2. АЛГОРИТМ И КОНСПЕКТ САМОПОДГОТОВКИ
  3. АЛГОРИТМ И КОНСПЕКТ САМОПОДГОТОВКИ
  4. Базовые опорные конспекты по предмету
  5. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  6. Как работать над конспектом после лекции
  7. Книга: Конспект лекцій Педагогіка
  8. Конспект
  9. КОНСПЕКТ
  10. Конспект

1. Гондюл В.П. Методологічні засади аналізу та прогнозування міжнародних відносин і міжнародних політичних конфліктів на зламі тисячоліть. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 27 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2001, с. 3 - 28.

2. Гондюл В.П., Андреєва О. В. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Випуск 32 (частина 1). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2002, с. 34 - 41.

3. Гондюл В.П., Литвиненко Н.П., Майстренко П.П., Мельничук Н.Б. Математичне моделювання та прогнозування політичних конфліктів у Європі. Конспект лекцій з дисципліни . – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1998. - 106 с.

4. Матвієнко В.Я. Прогностика.Прогнозування соціальних та економічних процесів. Теорія. Методика. Практика. - К.: Українські пропілеї, 2000. - 484 с.

5. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку. Монографія Національного інституту стратегічних досліджень і Національного інституту українсько-російських відносин. - К.: НІСД, 1999. - 384 с.

6. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учебник для студентов вузов. - М.: Алгоритм, 2000. - 352 с.

7. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. - М.: Наука, 1999. - 448 с.

8. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.- М.: Экономика, 2001. - 346 с.

9. Мегатренды мирового развития /Отв. ред. М.В. Ильин, В.Л. Иноземцев; Центр исследований постиндустриального общества. - М.: Экономика, 2001. - 295 с.

10. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. -М.: Алгоритм, 2001. - 480 с.

11. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы.- М.: Междунар. отношения, 1998. - 256 с.

 

Управління міжнародними проектами

Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей: 7.050206, 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Автор: Дробітько Н.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України 

 

Рецензенти: Сосоновська О.О., к.е.н., доцент, декан факультету

економіки та менеджменту Полтавської державної

сільськогосподарської академії

 

Старовірець А.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри менеджменту організацій

та зовнішньоекономічної діяльності

24 січня 2006 р., протокол № 6

Зав. кафедрою

_______________проф. Маркіна І.А.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты