Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологія роботи дільничних станцій
Операції, що виконуються на дільничних станціях та їх технічне забезпечення. Дільничні станції призначені в основному для зміни локомотивів та їх екіпіровки, зміни локомотивних бригад, технічного та комерційного огляду составів, розформування та формування составів дільничних та збірних поїздів, ремонту локомотивів та вагонів, а також для виконання пасажирських вантажних та комерційних операцій. В багатьох випадках дільничні станції обслуговують також під'їзні колії промислових підприємств.

У залежності від роду тяги розрізняють дільничні станції, що обслуговують тепловозну, електровозну (постійний і змінний струм), змішані види тяги та станції стикування постійного та змінного струмів.

В залежності від способу тягового обслуговування дільничні станції поділяються на:

- станції основного депо, що здійснюють зміну локомотивів і локомотивних бригад, екіпірування, технічний огляд та планові ремонти локомотивів;

- станції пунктів обороту локомотивів;

- станції зміни локомотивних бригад.

За характером роботи станції поділяються на транзитні та з великою місцевою роботою.

В залежності від взаємного розташування основних станційних парків розрізняють дільничні станції поперечного, поздовжнього та напівпоздовжнього типів.

В зв'язку з великим обсягом роботи дільничні станції мають значний колійний розвиток: 1-2 приймально-відправних парки, сортувальний парк, інші колії. Загальна кількість колій досягає 20 і більше. Сортувальні пристрої представлені у вигляді профільованих витяжних колій або гірок малої потужності. Для виконання вантажних операцій на дільничних станціях передбачаються вантажні райони. Пасажирські пристрої дільничних станцій забезпечують обслуговування пасажирів, приймання та видачу багажу; операції, що пов'язані з прийманням, відправленням і пропуском пасажирських поїздів і окремих пасажирських вагонів. Для обслуговування пасажирів споруджуються пасажирські будівлі, платформи та переходи між ними і допоміжні пасажирські пристрої (багажні склади, кіоски та ін.). На дільничних станціях розміщуються локомотивне та вагонне господарства. Дільничні станції обладнуються пристроями зв'язку, СЦБ та ін.

Рисунок - Схема дільничної станції поперечного типу на двоколійній лінії: ПВ1, ПВ2 - приймально-відправні парки; Пр - парк для поїздів, що перероблюються на станції; СВ - сортувально-відправний парк; ТЧ - локомотивне господарство; ВР - вантажний район; ПБ - пасажирська будівля; Г - сортувальна гірка.

 

Розглянемо технологічні схеми прослідування через станцію поїздо- та вагонопотоків на прикладі дільничної станції поперечного типу.

Парні транзитні поїзди приймаються в ПО2. Після обробки вони відправляються у тому ж напрямку. Аналогічно непарні транзитні поїзди приймаються і обробляються в парку ПО1.

При зміні локомотивів у парних поїздів їм забезпечено прямий доступ в локомотивне господарство. Локомотиви непарних поїздів прибираються і подаються з використанням локомотивного тупика та ходової колії.

Парні та непарні поїзди, що прибувають у розформування приймаються в парк Пр. Після обробки на його коліях вони розформовуються за допомогою витяжної колії та сортувальної гірки малої потужності.

В процесі розформування вагони надходять на колії сортувально-відправного парку СВ в залежності від їх призначень та спеціалізації колій. Після накопичення та закінчення формування состави поїздів свого формування переставляються в парк Пр, вони обробляються і відправляються. При необхідності обробка цих составів може виконуватись безпосередньо в паці СВ з відправленням з його колій.

Місцеві вагони, що прибувають на дільничну станцію для вивантаження направляються на спеціалізовані для них колії сортувального парку. Після накопичення групи вагонів виконується їх підбирання та подача на пункти вантажної роботи. Після виконання вантажних операцій вагони прибираються з вантажних пунктів на станцію і сортуються на колії сортувального парку у відповідності з їх призначенням. Ці вагони включаються до составів свого формування.

Пасажирські поїзди приймаються на пасажирські колії біля яких споруджуються пасажирські платформи для посадки та висадки пасажирів.

Технологія обробки транзитних поїздів. До транзитних відносяться поїзда, що проходять станцію без переробки або з частковою переробкою (у зв'язку з перечепленням груп вагонів, зміною маси або довжини состава). Транзитні поїзда приймають у приймально-відправні парки на колії, що забезпечують швидку зміну поїзних локомотивів. Колії для приймання транзитних поїздів обладнуються пристроями централізованого випробування автогальм з повітропровідною мережею, стелажами для збереження запасних частин, пристроями централізованого огородження составів, засобами механізації ремонту вагонів, парковим зв'язком гучномовного оповіщення.

До прибуття транзитного поїзда черговий по станції отримує від поїзного диспетчера інформацію про номер поїзда, час прибуття, призначення та інші дані, що характеризують состав поїзда.

Отримавши інформацію про відправлення поїзда з сусідньої станції, черговий по станції сповіщає працівників станційного технологічного центру обробки поїзної інформації та перевізних документів, бригади пунктів технічного та комерційного огляду вагонів (відповідно ПТО та ПКО).

Під час прийому поїзда його зустрічають приймальники поїздів та працівники, що займаються усуненням комерційних несправностей. Одна група оглядачів-ремонтників розташовується біля місця зупинки хвостового вагона та оглядає технічний стан вагонів під час руху поїзда, інші розташовуються на колії прийому в залежності від кількості груп в бригаді ПТО.

Після зупинки поїзда на колії прийому состав закріплюється башмаками відповідно до норм, що викладені в ТРА станції; пакет з поїзними документами передається в станційний технологічний центр (СТЦ); локомотив відчіпляється від поїзда; працівники ПТО огороджують состав та розпочинають технічний огляд. На станціях, обладнаних пристроями централізованого огородження, сигнали огородження вмикаються оператором ПТО по узгодженню з черговим по станції.

При технічному огляді виявляють вагони, що потребують відчіпного та безвідчіпного ремонту. Приклад обробки состава при трьох групах в бригаді ПТО наведено на рис. На вагонах, що підлягають відчіпному ремонту, оглядачі роблять крейдові написи в яких зазначають куди повинен бути направлений вагон (в вагонне депо, на колію перевантаження і т. і.). Потім, через старшого оглядача або оператора ПТО, вони сповіщають номера цих вагонів черговому по станції з подальшою видачею повідомлення форми ВУ-23. На вагонах, несправності яких можуть бути усунуті без відчеплення від состава, оглядачі роблять крейдові помітки, а слюсарі, що йдуть слідом за ними виконують необхідний ремонт. По закінченню безвідчіпного ремонту помітки стираються.

 

Рисунок - Обробка состава поїзда при трьох групах в бригаді ПТО

 

Бригада слюсарів-автоматчиків після зупинки та огородження состава підключає гальмову магістраль до повітропровідної мережі, виконує повне випробування гальм, а , при необхідності, їх ремонт. Таким чином состав поїзда одночасно обробляється двома бригадами ПТО, що працюють незалежно. При цьому лімітуючими є операції, що пов'язані з оглядом та ремонтом вагонів.

Середня тривалість технічного обслуговування состава транзитного поїзда бригадою ПТО визначається за формулою:

де t - тривалість огляду одного вагона;

m - кількість вагонів в составі поїзда;

х - кількість груп працівників ПТО в одній бригаді;

tрем- середня тривалість складного безвідчепного ремонту вагонів состава;

a - частка составів (від загальної кількості), що потребують складного безвідчіпного ремонту вагонів (підйомки вагонів або розтягування состава);

a - тривалість підготовчих та заключних операцій.

Кількість бригад та груп в бригаді ПТО залежить від кількості поїздів, що обробляються в парці за добу.

Одночасно з технічним обслуговуванням виконується комерційний огляд составів та усунення виявлених несправностей. Про результати комерційного огляду состава приймальник поїздів сповіщає чергового по станції з подальшою відміткою в Книзі форми ГУ-98. При наявності вагонів з комерційними несправностями, що загрожують безпеці руху та збереженню вантажів, несправності яких неможливо усунути без відчеплення від состава, приймальник поїздів сповіщає номера цих вагонів чергового по станції з подальшим складанням акту загальної форми ГУ-23. Такі вагони відчіпляються від состава та подаються на спеціальні колії, де виконується усунення несправностей.

У випадку відчеплення від состава транзитного поїзда вагонів з технічними та комерційними несправностями черговий по станції (маневровий диспетчер) поповнює состав у відповідності з планом формування до встановленої норми і вживає заходи щодо забезпечення відправлення поїзда відповідно з графіком руху. В цьому випадку оператор СТЦ розкриває пакет з документами, відбирає та доповнює перевізні документи, вносить необхідні зміни в натурний лист, завіряє їх штемпелем та знову конвертує документи.

Поїзний локомотив причіпляється до состава не пізніше, ніж за 10 хв, а, при відсутності пристроїв централізованого випробування автогальм, за 20 хв до відправлення поїзда. Після причеплення локомотива слюсарі-автоматчики виконують пробу автогальм, заповнюють довідку про гальма та вручають її машиністу.

Перед відправленням поїзда машиністу локомотива встановленим порядком вручається пакет з перевізними документами в запломбованому вигляді під розписку в спеціальній книзі, або копії натурного листа.

Типовий технологічний графік обробки транзитного поїзда без переробки при зміні поїзних локомотивів і виконанні технічного огляду і укрупненого безвідчіпного ремонту наведено на рис.

Рисунок - Графік обробки транзитного поїзда без переробки зі зміною локомотива

 

У зв'язку з тим, що укрупнений технічний огляд та безвідчіпний ремонт вагонів необхідно виконувати лише після проходження поїздами гарантованої відстані на частині станцій виконується тільки контрольний технічний огляд составів. При зміні локомотива і контрольному огляду состава новий локомотив до поїзда повинен подаватися одразу після відчеплення локомотива, що прибув з поїздом. У цьому випадку загальна тривалість (типова норма) обробки такого состава дорівнює 20 хв.

При зміні локомотивних бригад без зміни локомотивів паралельно до контрольного технічного і комерційного огляду локомотивна бригада приймає локомотив та вантажні документи безпосередньо від прибувшої локомотивної бригади. Приймання та здача локомотива та перевізних документів засвідчується підписами в маршрутах машиністів з зазначенням часу передачі. Порядок операцій по обробці таких поїздів наведено на рис.

Рисунок - Графік обробки транзитного поїзда при зміні локомотивних бригад без зміни локомотива

У випадку часткової переробки окрім розглянутих операцій до состава транзитного поїзда причіпляють або відчіпляють від нього групи вагонів. При збільшенні маси транзитного поїзда підготовка групи вагонів, що причіпляється (підформування вагонів, технічний та комерційний огляд, списування вагонів та підбірка документів), виконується завчасно за вказівкою маневрового диспетчера (чергового по станції). Після прибуття поїзда та закінчення технічного і комерційного огляду складач поїздів виконує причеплення (а при зменшенні маси поїзда - відчеплення) вагонів маневровим чи поїзним локомотивом.

При виконанні перечеплення груп вагонів в прибуваючому груповому поїзді маневровий диспетчер на підставі отриманої попередньої інформації розробляє план маневрової роботи з цим поїздом, знайомить з ним складача поїздів та інформує працівників ПТО про майбутній підхід поїздів. Відчеплення і причеплення вагонів виконується після технічного та комерційного огляду частини состава, що слідує з поїздом далі.

Паралельно з технічним і комерційним оглядом працівники СТЦ, після отримання поїзних документів від локомотивної бригади, виконують їх перевірку, відбирають документи на вагони відчіпляємої групи, добавляють документи на причіпляєму, вносять зміни в натурний лист і конвертують пакет документів. Після цього пакет поїзних документів передається локомотивній бригаді. Порядок операцій та типові норми на обробку транзитного поїзда з частковою переробкою наведено на рис

Рисунок - Графік обробки транзитного поїзда з перечепленням груп вагонів

З метою забезпечення безперешкодного прийому поїздів і недопущення їх затримки на підходах, введення у графік поїздів, що запізнюються або скорочення їх запізнення на станції може бути організована швидкісна обробка транзитних поїздів. Прискорення досягається за рахунок залучення до обробки составів додаткової кількості працівників з інших парків станції, завчасної підготовки відповідних запасних частин та матеріалів, підготовкою маневрового локомотива до відчеплення несправних вагонів, а також за рахунок інших заходів в залежності від місцевих умов.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 236; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты