Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 7 страница
Сучасний брендинг спрямований на керування взаєминами зі споживачами на ринках і має відігравати важливу роль в успіху й прибутковості підприємства, у зв'язку з чим виникає необхідність у його формуванні. Процес формування бренду в діяльності підприємства спрямований на: створення позитивних емоцій у споживача; викликання зацікавленості; інформування споживача про найцінніші аспекти продукції. У загальному вигляді процес формування брендингу в діяльності підприємства можна скласти з таких етапів: розробки ідеї бренду; пошуку імені бренду; позиціонування бренду; формування стратегії бренду; тестування бренду.

До основних вимог належить обов’язкова наявність якісного продукту. До інших вимог можна віднести сегментацію ринку, визначну роль маркетингових технологій у просування бренду, обов’язкові правові аспекти захисту бренду в діяльності підприємства. Проаналізувавши сучасні підходи до побудови бренду, а також відокремлені особливості формування бренду, можна структурувати процедуру формування бренду в діяльності підприємства. Процедура формування бренду складається з кількох етапів (рис. 9.4).

 

 

Високоякісний продукт
Якість виробів і виробництва
Характерні особливості продукції  
Характеристики продукції, властивості
Сегментація ринку, цільових аудиторій
Проведення досліджень, фокус груп
Тестування продукту
Унікальність продукту
Функціональні особливості та раціональні переваги
Емоціональні переваги від користування
Цільова аудиторія, цінова диференціація
Позиціонування продукту, проведення маркетингових досліджень
Формування образу, асоціації продукту, емоціональність та раціональність продукту
Дослідження ринкових і семантичних особливостей
Опис продукту для кожного ринку і цільової аудиторії
Формування цінності продукту для ринку і споживача
Передбачення та формування сподівань і попиту ринку
Розробка імені та логотипу, слогану, іміджу
Реєстрація торгової марки
Впровадження заходів з формування стійкого імені, асоціацій
БРЕНД
Чинники впливу зовнішнього середовища
Особливості діяльності підприємства
Ребрендинг
Оцінка бренду, стан на ринку, відгуки контактних аудиторій
Розвиток бренду
Чинники впливу зовнішнього середовища

 


 

Рис. 9.4. Етапи формування бренду підприємства

 

Для формування бренду спочатку підприємство має створити високоякісний продукт, який володіє характерними властивостями, високі експлуатаційні характеристики та підтверджений якісним виробництвом. Високоякісний продукт забезпечує довіру споживача, привертає увагу до підприємства, формує кредит довіри в широкого кола споживачів. Тому для його просування необхідний бренд як спосіб ідентифікації та позиціонування на ринку.

Етапом формування процедури бренду підприємства є визначення ринкових сегментів, на які фокусувати рекламні та інші маркетингові технології, орієнтувати можливості виробництва та ін. З цією метою необхідна організація проведення якісних досліджень, фокус-груп, потенційних споживачів. Потім здійснюється тестування продажу продукції з метою визначення її недоліків і відгуків споживача на нього (корисність, функціональність тощо).

Подальшим кроком у формуванні бренду підприємства є проведення комплексу заходів з позиціонування продукту, проведення маркетингових досліджень.

Емоційні переваги від користування є подальшим етапом маркетингових технологій. На підставі аналізу ринку конкурентів і споживачів визначається цільова аудиторія та цінова диференціація продукту. Важливо пам'ятати, що сильний і відомий бренд містить в собі, крім матеріальних вигод, ще й психологічні. Причетність до відомого бренду сприяє підвищенню мотивації працівників. Частина іміджу підприємства переноситься на його співробітників. Крім того, дуже важливим є розуміння співробітниками підприємства процесів, що відбуваються на підприємстві, і суті так званої унікальної торговельної пропозиції підприємства.

Організацію процесу формування бренду на підприємстві варто здійснювати фахівцям відповідного профілю. З метою формування бренду необхідна відповідальна за це особа – бренд менеджер. У його обов’язки буде входити як виконавча, так і організаційна діяльність. Частину власних повноважень він делегуватиме менеджерам, що безпосередньо будуть займатися просуванням продукції. Розподіл функцій між бренд-менеджером, або управляючим продуктом, якому відповідає бренд, і менеджером з продажу представляють таким чином (табл. 9.3).

Таблиця 9.3


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты