Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСклад групи експертів з вибору показників оцінки системи управління фінансовою стійкістю
Читайте также:
  1. Автоматичне формування актів переоцінки
  2. Авторські системи
  3. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  4. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  5. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  6. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  7. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии
  8. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  9. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  10. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
Посада Кількість експертів, осіб
Експерти фінансово-кредитної установи
Співробітник фінансової служби комерційного банку
Експерти великих за розміром аграрних підприємств галузі
Керівник підприємства
Головний бухгалтер підприємства
Головний економіст
Експерт з фінансово-економічних питань
Експерти фермерських господарств регіону
Керівник підприємства
Головний бухгалтер
Загальна кількість експертів

 

У результаті опитування респондентів сільськогосподарських підприємств було виявлено не тільки коефіцієнти значущості груп оцінки, а й показники для оцінки системи управління фінансовою стійкістю. Джерелами вибору показників для учасників опитування були фахові літературні матеріали, власні матеріали. У процесі узгодження результатів анкетування частину показників запропонували опитані експерти. Показники для груп оцінки обиралися за критеріями комплексності й галузевої належності.

Також варто відзначити, що окремі показники, зокрема такі як рівень екоосвіти фахового персоналу підприємства, наявність інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю, наявність на підприємстві не використовуваного виробничого обладнання, наявність неприбуткових або недостатньо прибуткових видів виробництва, наявність системи контролю та моніторингу за використанням фінансових ресурсів тощо запропоновано власне експертами як такі, що доповнюють систему оцінювання та комплексно характеризують об’єкт досліджень.

Можна вважати, що показники, які обрано за результатами анкетування, є об’єктивними. Незважаючи на різнобічність груп оцінки, показники для здійснення оцінки вважатимемо однозначними. Об’єктивність оцінки ґрунтується на тому, що опитування було проведене серед підприємств різних форм власності, розмірів. Варто визначити і залучення до опитування фінансово-кредитних установ.

З метою систематизації обраних показників за підсистемами доцільно їх угрупувати за напрямами. Показники за підсистемами оцінювання розраховуються на основі результатів роботи експертів – експертним шляхом. Є сукупність показників, що розраховується формалізовано. Кількісні показники формалізованих показників розраховуються за певними методиками (див. табл. 2.16).Показники, що неможливо оцінити формалізованим способом, розраховуються в балах на основі використання знань експертів. Метод експертних оцінок є перевірений та обґрунтований, його переваги наведено у [6; 14; 40; 100; 115]. Метод експертних оцінок дозволяє визначити, що запропоновані показники оцінки системи управління фінансовою стійкістю на підприємстві та джерела методики їх розрахунку є ґрунтовними та збалансованими, угруповані за чітко означеними напрямами.

При оцінці представлених груп показників стану управління фінансової стійкості використовуються відомості про діяльність підприємства за певний період. Після ґрунтовного відбору структурних показників, що характеризують оцінку управління фінансовою стійкістю, вони компілюються за визначеними напрямами. Чітке угрупування дозволяє забезпечити логічну візуалізацію розподілу підсистем, що характеризують їхній вплив на цю оцінку.

Управління фінансовою стійкістю кожного підприємства можливе з урахуванням особливостей його структурної моделі: специфіки розподілу активів, пасивів, джерел прибутку, напрямів його використання, взаємозалежності об’єктів кожної підсистеми.
Таблиця 2.16.

Показники оцінки системи управління фінансовою стійкістю на аграрному підприємстві (частково)

Підсистеми Показники
Виробничо-технологічна   Показники виробничо-технологічної підсистеми
Достатність на підприємстві техніко-технологічної бази
Наявність на підприємстві не використовуваних земельних ресурсів виробничих площ та обладнання
Наявність на підприємстві не використовуваного виробничого обладнання
Рівень застосування прогресивної техніки й технологій у виробничій діяльності підприємства
Коефіцієнт оновлення техніко-технологічної бази
Коефіцієнт використання виробничої потужності
Природоохоронна діяльність Показники підсистеми природоохоронної діяльності
Рівень виробництва екологічно чистої продукції
Рівень раціонального використання сільськогосподарських земель
Рівень екоосвіти фахового персоналу підприємства
Наявність розробок та рівень упровадження природозберігаючих та природоохоронних технологій
Інвест. забезпечення Показники підсистеми інвестиційного забезпечення
Рівень достатності інвестиційних ресурсів на підприємстві
Наявність інформаційної системи управління інвестиційною діяльністю
Наявність працівників, які здійснюють управління інвестиційною діяльністю
Фінансово-економічна Показники фінансово-економічної підсистеми
Рівень рентабельності виробництва
Рівень рентабельності продажу
Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт Бівера
Коефіцієнт ефективності використання власних коштів
Персонал   Показники підсистеми персонал
Ступінь завантаження працівників фінансової служби
Рівень організації обліково-контрольної роботи
Рівень кваліфікації фахівців фінансової служби
Рівень організації підвищення кваліфікації персоналу, наявність програм розвитку персоналу підприємства
Управління бізнес-процесами Показники підсистеми управління бізнес-процесами
Організаційне забезпечення здійснення проектів з високим ступенем ризику
Наявність системи контролю та моніторингу за використанням фінансових ресурсів
Здійснення передчасних профілактичних заходів на виробництві
Здійснення страхування високоризикованих та високовартісних проектів (при високому ступеню їх реалізації)

 Отриманий розподіл показників відображає загальні закономірності кількох останніх років, що свідчить про стійке виокремлення підсистем підприємства за домінуючими структурними особливостями.

З метою встановлення виявлення коефіцієнтів значущості груп оцінки стану управління фінансової стійкості експертам було запропоновано спеціальну анкету. В ній наведено шість підсистем оцінки з проханням визначити вагу значущості кожної. За результатами розрахунків та здійснення підсумкових узагальнень визначено такі коефіцієнти значущості, табл. 2.17.

Таблиця 2.17


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты