Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МАТЕРІАЛУ ПОЛЯРНИМИ РОЗЧИННИКАМИ
Типовий алгоритм організації виховних заходів складається з семи ета­пів. Він розроблений з урахуванням принципу "зміни ролей" і залучення всіх школярів до виконання таких організаційних дій. які сприяють їх особистіс-ном) розвитку і готують до майбутньої самостійної діяльності.

1. У класі створюється тимчасова ініціативна група, своєрідна рада трави, якій доручається розробка плану майбутнього заходу. Виховний результат: систематична участь школярів у виборах подібного тимчасового органу самоврядування, коли мотивується висування кожної кандидатури, формує досвід самоуправління, привчає до оцінки і самооцінки особистісних якостей учнів, викликає емоційне переживання довіри і почуття відповідаль­ності у тих. що обираються до групи.

2. Тимчасова ініціативна група спільно планує, розробляє композицію майбутнього заходу. Учасники групи вносять пропозиції, обговорюють їх, колективно складають загальну програму майбутньої справи.

3.Тимчасова ініціативна група після розробки композиції заходу складає список підготовчих справ, коштів, матеріачів, що необхідні для реалізації задуму. Виховний результат.: в учнів розвивається практичність, діловитість. уміння передбачати умови, які забезпечать успіх майбутньої справи.

4.Ініціативна група розподіляє між: учасниками заходу завдання, дору­чення, щоб забезпечити виконання кожного пункту програми. Індивідуальні, парні, групові доручення розподіляються так. щоб ними охоплювалися всі учні без винятку ("звільнені від доручення - цс звільнені від виховання"), зокрема так. щоб разом діяли вмільці - для успіху, невмілі - дія того, щоб

повчитися у товариша. Виховний результат: формування широкого діапазо­ну соціальних умінь, розвиток організаторських якостей особистості.

5. Клас, отримавши завдання, включається в діяльність по підготовці колективного заходу. Виховний результат: набуття учнями досвіду пізнава­льних, організаторських, технічних, трудових дій, розвиток ділових якостей учнів.

6. Проведення підготовленого заходу. Виховний потенціал заходу за такої організації розширюється за рахунок залучення до його проектування і під­готовки всіх учнів класу. Замість педагогічного "сеансу" організовується більш-менш тривала колективна, групова, індивідуальна діяльність, в ході якої й відбувається формування особистості учня. Виховний вплив заходу визначається його ідейною насиченістю, змістом і якістю проведення.

7. Зустріч тимчасової ініціативної групи відразу ж після завершення за­ходу. Група обговорює реалізацію всього, що планувалося. Аналізуючи нас­лідки проведеної колективної справи, учні відповідають на питання: "Що в нас вийшло?", "Кому ми повинні подякувати?", "Що не вийшло і чому?", "Що потрібно врахувати на майбутнє?" Виховні наслідки: формується умін­ня самоаналізу особистої і колективної діяльності, розвивається досвід прак­тичної оцінки дій, вмінь, звичка до обов'язкової оцінки результатів своєї ді­яльності, досвід дотримання єдності задуму і його втілення в дійсність.


 

 

МАТЕРІАЛУ ПОЛЯРНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

План лекції

1. Загальна характеристика групи. Фізичні і хімічні властивості речовини.

2. Сучасні загальні і окремі методи ізолювання речовин групи з біологічного

матеріалу.Поділ групи на підгрупи.

3. Фактори, що впливають на ефективність ізолювання речовин.

4. Методи очищення витяжок від домішок і концентрування виділених речовин.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты