Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗакони , закономірності і принципи організації: теоретичні аспекти
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Антикорупційні принципи
  4. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  5. Базові принципи бухгалтерського обліку
  6. Бюджетна система і принципи її побудови
  7. В отечественной психологии существуют две принципиальные позиции в понимании критических возрастов.
  8. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  9. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  10. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування

 

Для будь-якої науки характерні властиві їй закономірності та закони.

Закономірність - це об’єктивно існуючий, повторюваний і суттєвий зв’язок явищ.

В природі закономірності діють стихійно. В суспільстві, в тому числі і у організації, закономірності реалізуються через свідому діяльність людей. Вони виявляються у результаті узагальнення фактів у певній області. Для організації вони визначають тенденції, які виникають як результат взаємодії її різних елементів.

Найбільш суттєві для науки і практично строго сформульовані закономірності називаються законом.

Закон - це необхідний, суттєвий, постійно повторюваний взаємозв’язок явищ реального світу, що визначає етапи і форми процесу розвитку явищ природи, суспільства і духовної культури.

Навколо законів і закономірностей формуються основні положення теорії організації.

Знання законів дозволяє провести наукове узагальнення процесів організації, виявити та обґрунтувати вплив різних факторів і формулювати нові проблеми і тенденції. На їх урахуванні базується науковий підхід при вирішенні проблем організації виробництва.

Сукупні вимоги законів та закономірностей організації виражаються через принципи організації.

Принципи організації - це правила, основні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління у здійсненні організації виробничого процесу.

Склад принципів не відповідає складу законів управління, так як один принцип може бути оснований на декількох законах і навпаки.

Взаємозв’язок законів і принципів організації можна зобразити наступною схемою (рис.2.1).

Закони організації базуються на законах природи і суспільства. У свою чергу на базі законів організації формуються загальні принципи організації структур та процесів. Загальні принципи більш абстрактні і їх є менше, ніж принципів раціоналізації.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты