Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПринципи організації
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. Антикорупційні принципи
  4. Базові принципи бухгалтерського обліку
  5. Бюджетна система і принципи її побудови
  6. В отечественной психологии существуют две принципиальные позиции в понимании критических возрастов.
  7. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  8. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА
  9. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.
  10. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації

 

Принципи організації можна поділити на дві групи:

1. Загальні принципи організації структур;

2. Загальні принципи організації процесів;

Сутність загальних принципів організації наведена в таблиці 2.2 [2. с. 37].

Таблиця 2.2

Суть і пріоритетна область прояву загальних принципів

організації структур і процесів

Назва принципу Суть принципу Область прояву принципу
1.Системний підхід Методологія дослідження об’єктів, як систем. Система складається з зовнішнього оточення, що містить вхід і вихід системи та зв’язок з зовнішнім середовищем і зворотній зв’язок, а також з внутрішньої структури-сукупності взаємозв’язаних компонентів, що забезпечують процес впливу суб’єкту управління на об’єкт, переробку входу у вихід і досягнення цілей системи. При формуванні, функціонуванні і розвитку будь-яких об‘єктів (систем).
2.Принцип відносності Система буває такою не взагалі, не універсально, а лише відносно яких – небудь активностей, супротивів, енергій. Для будь-яких систем.
3.Принцип слабкої ланки Принцип є наслідком закону найменших, згідно з яким структурна стійкість цілого визначається його найменшою частковою стійкістю. Проявляється і враховується при проектуванні структур та вирішенні інших питань.
4.Принцип неперервності Світ розглядається як такий, що неперервно змінюється, в ньому немає нічого постійного, все є зміни, дії та протидії. Проявляється при організації процесів, функціонуванні і розвитку будь-яких систем.
5.Принцип ланцюгового зв’язку Будь-яке з’єднання комплексів (систем) проходить через загальні ланки, що утворюють ланцюговий зв’язок. Проявляється при проектуванні структур.
6.Принцип орієнтації на споживача (маркетинговий підхід) Спочатку необхідно забезпечити задоволення потреб споживачів, а потім – своїх. Проявляється при проектуванні структур, їх функціонуванні і розвитку.
7.Принцип стандартизації будь-яких об‘єктів Доцільність впорядкування і уніфікації будь-яких видів діяльності, документації, термінів, системи мір і вимірів, інформаційних систем, систем управління тощо. Проявляється при проектуванні, функціонуванні і розвитку будь-яких систем.

Продовження табл.2.2.8.Принцип автоматизації виробництва і управління Комплексна системна автоматизація є причиною прояву об’єктивної глобальної тенденції до збільшення частки сфери послуг в структурі суцільного виробництва, частки вільного часу в структурі для працівника. Проявляється при проектуванні, функціонуванні і розвитку систем.
9.Принцип глобалізації розвитку систем Орієнтація соціальних і виробничих систем на глобальну (міжнародну) конкуренцію, розвиток транснаціональних і міжнаціональних компаній, поглиблення міжнародної конкуренції. Проявляється при проектуванні, функціонуванні і розвитку технічних, соціальних і виробничих систем.

 

Наведені принципи є вихідними положеннями при організації структур і процесів. Вони забезпечують цілеспрямований напрямок системи і її порядок.

 

 

Контрольні запитання

1. Дайте поняття закону та закономірності.

2. Дайте загальну характеристику законів організації, що проявляються переважно в структурах.

3. Дайте загальну характеристику законів організації, що проявляються переважно в системах.4. Поясніть, чому доцільний такий поділ законів організації?

5. Дайте розгорнуту характеристику кожного з законів організації.

6. Який із законів і чому вважається основоположним законом організації?

7. Поясніть суть загальних принципів організації структур і процесів.

8. Поясніть направленість та суть принципів раціоналізації структури організації.

9. Поясніть направленість та суть принципів раціоналізації виробничих процесів.

10. Вкажіть особливості та взаємозв‘язок законів природи і суспільства та законів організації.


 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты