Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття підприємства, його задачі та ознаки
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Багатозначність поняття топології
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  6. Відношення між поняттями
  7. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  8. ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ
  9. Господарська діяльність: поняття і види
  10. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення

 

Відповідно до закону “Про підприємства в Україні” основною організаційною ланкою економіки України є підприємство. Це основна первинна ланка в економічній системі країни, яка виготовляє та реалізує продукцію і послуги згідно з своїми цілями.

Головною метою підприємства, як правило, є досягнення максимального прибутку. Але, залежно від ситуації, прибуток може бути лише одним з компонентів діяльності підприємства. Іншими цілями на певному стані можуть бути завоювання позицій на ринку, початок випуску нової продукції тощо.

Серед задач, які вирішує підприємство у своїй діяльності і яка прямо впливає на результат є повне і своєчасне задоволення потреб споживача. Для цього підприємство повинно забезпечити:

- конкурентноздатність продукції та послуг;

- розвиток і підвищення ефективності виробництва;

- прискорення науково-технічного прогресу;

- належні умови для високопродуктивної праці;

- розширення ринків збуту.

Для промислового підприємства характерні виробничо-технологічна та організаційно-економічна єдність, господарська самостійність.

Виробничо-технологічна єдність означає тісний взаємозв’язок усіх підрозділів підприємства. Технологічний взаємозв’язок доповнюється допоміжними і обслуговуючими підрозділами.

Організаційно-економічну єдність характеризує наявність:

- єдиних органів управління;

- єдиного виробничого колективу;

- адміністративної відокремленості;

- взаємозв’язку плану виробництва з необхідними для цього матеріальними, трудовими, технічними і фінансовими ресурсами;

- організації діяльності на основі комерційного розрахунку.

Організаційно-економічна єдність визначає господарську самостійність підприємства, яка передбачає:

- самозабезпеченість необхідними основними і оборотними засобами для здійснення виробничої діяльності і надання послуг;

- самостійний збут виготовленої продукції;

- наявність самостійної закінченої системи звітності і бухгалтерського балансу.

Підприємство функціонує на підставі закону України “Про підприємства в Україні”, а також законів, що регламентують відносини власності, ЗЕД, систему оподаткування, приватизацію майна, оплату праці тощо.

Основним завданням підприємства є випуск продукції чи надання послуг. Класифікація видів продукції наведена на рис. 3.3.Кінцевою вважається продукція, яка виробляється підприємством і передається іншим господарським суб’єктам. Вона може бути споживчою, що використовується безпосередньо (наприклад консерви, меблі тощо) та інвестиційною (виробничою) – для виробництва інших продуктів (машини, інструменти тощо).

Проміжна продукція у багатостадійному виробництві використовується у наступних процесах як фактори виробництва (наприклад, ніжки для столів на меблевій фабриці є проміжним продуктом).

 

    Продукція    
         
проміжна   кінцева   відходи
       
  споживча продукція   інвестиційна продукція  

Рис. 3.3. Укрупнена класифікація продукції

 

Відходи – це продукти, які залишаються при виробництві або використанні виробів і не можуть бути використані у вигляді споживчих або інвестиційних продуктів. Їх або переробляють, або знищують.

Особливе місце займає виробництво послуг. Під послугами розуміють будь-який захід чи вигоду, які одна сторона може запропонувати іншій. Надання (виробництво) послуг може бути або не бути пов’язане з товаром у його матеріальному вигляді. Тому розрізняють два види послуг: виробничі (матеріальні) і невиробничі (нематеріальні).Послуги першого роду опосередковують матеріально і пов’язані з матеріальними продуктами. Надання таких послуг за змістом не відрізняється від процесу праці в матеріальному виробництві. Другий вид послуг не пов’язаний з матеріальними продуктами і направлений безпосередньо на людину або її оточення.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты