Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація страхування
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  3. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  4. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  6. Відбитки, їх класифікація
  7. Відбір ризиків для страхування
  8. Державне регулювання у сфері страхування
  9. Державні позики, їх класифікація
  10. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація

Багатогранність і різноманітність об’єктів страхування різних категорій страхувальників, а також широкий спектр страхових відносин передбачають необхідність класифікації страхування.

У страховій справі виділяють три сфери діяльності:

ü Співстрахування- означає, що об’єкт страхування може бути застрахований за одним договором кількома страховиками.

ü Перестрахуванняозначає страхування одним страховиком ризику виконання всіх або частини своїх зобов’язань перед страхувальником у іншого страховика. При цьому страховик залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі взятих на себе зобов’язань, а перестраховик укладає договір перестрахування тільки із страховиком

Обов’язкове страхування – встановлює суспільство в особі держави. Воно означає обов’язковість внесення відповідним колом страхувальників фінансових страхових платежів і поширюється на випадки, коли відшкодування збитку зачіпає інтереси не тільки конкретної особи, але й суспільні інтереси. В Законі України „Про страхування” передбачено 34 види обов’язкового страхування.

Добровільне страхування – проводиться на основі договору між страховиком та страхувальником.

Обов’язкове і добровільне страхування ґрунтується на таких принципах. (рисунок 1)

Обовязкове Добровільне
1. Встановлюється законом або витікає із міжнародних угод або норм 1. Встановлюється на договірній основі за згодою страховика і страхувальника
2. Суцільне охоплення об’єктів страхування, зазначених у законі 2. Вибіркове охоплення об’єктів
3. Безстроковість дій страховика 3. Термін страхування обмежується в часі згідно з договором
4. Автоматичність дії страховика 4. Тільки на основі заяви страхувальника (письмової чи усної)
5. Діє незалежно від сплати страхових платежів 5. Діє тільки при внесенні страхових платежів
6. Нормоване страхове забезпечення 6. Не нормоване страхове забезпечення, а за згодою сторін

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Функції страхування

 

Контрольні запитання:

1. Необхідність, суть страхування?

2. Які існують форми та види страхування?

3. Функції страхування та їх економічний зміст?4. Класифікація страхування: галузі, підгалузі, види та форми страхування?

 

                   
   
Страхування
 
   
особове
 
соціальне
 
 
   

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты