Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сучасні наукові підходи до визначення сутності місцевих фінансів
Сьогодні в економічній літературі є всебічні наукові підходи до визначення сутності місцевих фінансів.

Зокрема, Василик О. Д. під місцевими фінансами розумів сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування виконання покладених на них функцій у галузі економічного і соціального розвитку відповідних територій. Однак, у цьому визначені не уточнено природу методів та сутність форм за допомогою яких створюються і використовуються фонди фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

Згідно з трактуванням Кравченка В. І., місцеві фінанси представляють систему формування, розподілу та використання грошових й інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них власних і делегованих функцій. У цьому визначенні також є недоліки. Оскільки місцеві фінанси є не просто системою формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, а системою соціально-економічних відносин.

Гапонюк М. А., Яцюта В. П., Буряченко А. Є. та Славкова А. А. місцеві фінанси розглядають як об’єктивну форму економічних відносин, що пов’язану з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни.

Натомість, з точки зору Криленко О. П., місцеві фінанси – система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань. Однак, визначення місцевих фінансів як системи фінансових відносин є неточним, оскільки вони виступають системою соціально-економічних відносин.

Опарін В. М. у трактуванні місцевих фінансів, окрім особливостей, на які вказують зазначені автори, підкреслює зв’язок місцевих фінансів з фінансовою діяльністю підприємств муніципального господарства.

Російські вчені в більшості вживають термін «муніципальні фінанси», розуміючи під ними місцеві фінанси. Так, Бабич А. М. та Павлова Л. М. зазначають, що муніципальні фінанси є сукупністю соціально-економічних відносин, що виникають при формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів для вирішення завдань місцевого значення. Натомість Пилін В. В. під ними розуміє сукупність грошових коштів, що формуються і використовуються для вирішення питань місцевого значення.

Представники науки фінансового права дають цікаві визначення місцевих фінансів. Так, Заверуха О. Б. стверджує, що місцеві фінанси є сукупністю відносин, врегульованих нормами фінансового права, що виникають між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових з метою задоволення публічного інтересу територіальної громади та виконання органами місцевого самоврядування державних функцій у процесі реалізації власних і делегованих державою повноважень. Дане визначення хоч і розкриває сутність місцевих фінансів, проте є занадто широким.

Воронова Л. К. відмічає, що роль і значення місцевих фінансів у фінансовій системі держави залежить від функцій, покладених на органи місцевого самоврядування, й обсягу фінансових ресурсів, виділених для виконання цих функцій. Нечай А. А., досліджуючи особливості фінансової діяльності держави і фінансового права в сучасних умовах, пише, що грошові фонди органів місцевого самоврядування (місцеві фінанси) і відносини з приводу цих фондів також є публічними. Автор, будуючи речення таким чином, ототожнює поняття «грошові фонди органів місцевого самоврядування» і «місцеві фінанси», що звужує зміст останніх.

Отже, в розглянутих визначеннях категорії місцевих фінансів можна відзначити наступні характерні особливості:

1) місцеві фінанси є системою економічних відносин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП;

2) у процесі здійснення цих відносин відбувається формування, розподіл і використання фінансових ресурсів;

3) цільова підпорядкованість даної системи відносин – забезпечення органів місцевого самоврядування фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на них функцій і завдань.

Таким чином, на основі проведеного аналізу різноманітних підходів до трактування поняття місцеві фінанси виникає можливість уточнити сутність даного поняття. А саме, місцеві фінансисистема соціально-економічних відносин, яка функціонує з приводу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади для виконання власних та делегованих державою повноважень.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты