Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМеханізм вироблення бюджетної політики на місцевому рівні
Читайте также:
  1. Бюджетна політика і бюджетний механізм
  2. Бюджетний механізм
  3. Вимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
  4. Випробування підіймально-транспортних машин і механізмів
  5. Вироблення навичок швидкого читання
  6. Вироблення початкових уявлень про речення і його будову
  7. Вплив тарифної політики страховика на фінансові результати.
  8. Головні напрямки зовнішньої політики Київської Русі. Прийняття християнства.
  9. Господарський механізм, його сутність та елементи
  10. Гра „Чарівні перетворення".

Система вироблення бюджетної політики на місцевому рівні включає наступні складові елементи: суб’єкти управління (система місцевих органів управління місцевими бюджетами), об’єкти управління (місцеві бюджети), інструменти управління (механізм вироблення політики на місцевому рівні) та мету (основні напрями бюджетної політики).

Рис. 1. Система вироблення місцевої бюджетної політики в Україні

Таким чином, система вироблення місцевої бюджетної політикисистема, що забезпечує цілеспрямований вплив системи органів управління бюджетом на місцевий бюджет через функціонування механізму розробки місцевої бюджетної політики для вироблення та затвердження основних напрямів бюджетної політики на певний термін з метою досягнення пріоритетів у програмі соціально-економічного розвитку території.

Цілі місцевої бюджетної політики логічно формуються виходячи з цілей державної бюджетної політики. В загальному випадку цілі місцевої бюджетної політики складаються з множини цілей державної бюджетної політики, конкретизованих на рівні територіальної громади, та специфічних цілей місцевості, що водночас не суперечать цілям державної бюджетної політики.

Під місцевими органами управління бюджетом розуміємо сукупність усіх організаційних структур, що здійснюють формування місцевого бюджету. Система місцевих органів управління бюджетом складається з місцевих органів представницької влади (Верховна Рада АР Крим і місцеві ради) та місцевих фінансових органів, територіальних органів ДКУ, ДПА, КРУ в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Механізм вироблення місцевої бюджетної політики має такі характеристики, як:

1) Механізм вироблення місцевої бюджетної політики слугує для формування місцевої бюджетної політики. Безпосереднім результатом вироблення місцевої бюджетної політики є підготовлений місцевими фінансовими органами місцевий бюджет, завдяки якому реалізуються цілі та завдання місцевої бюджетної політики.

2) Механізм вироблення місцевої бюджетної політики включає складові відповідно до груп завдань, що вирішуються (визначення доходних джерел, формування видаткової частини, міжбюджетний розподіл ресурсів).

3) Механізм вироблення бюджетної політики характеризується управлінськими зв’язками в системі органів управління бюджетом, а саме сталими способами взаємодії між органами управління бюджетом та в межах органу управління бюджетом, існуючими регламентами роботи (в частині, що визначають функції, обсяг відповідальності та терміни виконання робіт), затвердженими процедурами (детальними описом процесу виконання поставлених завдань).4) Функціонування механізму вироблення бюджетної політики визначає набір методів вироблення бюджетної політики, що дозволяється та/або вимагається застосовувати для досягнення цілей місцевої бюджетної політики.

5) Ефективність функціонування механізму вироблення бюджетної політики визначає стан внутрішніх та зовнішніх факторів, серед яких можна визначити кваліфікацію кадрового потенціалу органів управління бюджетом, інструменти, що застосовуються (наприклад способи збирання інформації для аналізу), стабільність бюджетної політики держави взагалі та місцевої бюджетної політики зокрема.

Механізм вироблення місцевої бюджетної політикиінструмент системи місцевих органів управління бюджетом з вироблення місцевої бюджетної політики відповідно до цілей державної бюджетної політики та з урахуванням місцевих інтересів і особливостей, що складається з підсистем, які забезпечують виконання завдань щодо визначення доходних джерел, формування видаткової частини та міжбюджетного розподілу ресурсів територіальних громад, що характеризується управлінськими зв’язками в системі місцевих органів управління бюджетом. Функціонування механізму вироблення місцевої бюджетної політики визначається методами вироблення останньої, що застосовуються, та залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты