Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроблемні аспекти і перспективи розвитку бюджетної політики на місцевому рівні
Читайте также:
  1. II. Сучасний стан розвитку освіти
  2. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  3. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  4. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  5. Братський рух та його роль у розвитку української культури.
  6. Виконання вправ на формування вміння аналізувати різні аспекти педагогічного спілкування
  7. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням
  8. Вимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
  9. Виробнича структура підприємства та фактори її розвитку
  10. Володимир Великий у культурному розвитку

Формування бюджетної політики на місцевому рівні є дуже складним процесом, оскільки її роль у суспільстві є специфічною, суперечливою, багатоаспектною і залежить від об’єктивних та суб’єктивних чинників, зокрема, рівня соціально-економічного розвитку, обраної моделі економічної системи.

Найважливішою проблемою бюджетної політики на місцевому рівні є поєднання суперечливих, але взаємозв’язаних між собою функцій бюджетного регулювання в умовах обмеження бюджетних ресурсів та наявності специфічних інтересів різних соціальних груп населення. Вирішення проблем можливе за умов чіткого формулювання мети і завдань, домінантів та пріоритетів, і, головне, принципів бюджетної політики.

Крім цього, до характерних рис недосконалості бюджетної політики на місцевому рівні об’єктивного і суб’єктивного характеру належать:

1) недостатня теоретична обґрунтованість принципів, напрямів, правил та обмежень бюджетної політики на місцевому рівні в умовах невизначеності моделі її розвитку й удосконалення;

2) недосконалість бюджетного процесу;

3) відсутність дієвої системи контролю за виконанням існуючих принципів та правил бюджетної політики на місцевому рівні;

4) порівняно низька можливість регуляторного впливу на економічні та соціальні процеси у суспільстві через недостатню інструментальність бюджетної політики на місцевому рівні;

5) використання податкової системи в якості інструменту реалізації суто фіскальних цілей відносно вузького кола платників внаслідок викривленої системи податкових пільг і звільнень, пригнічення не лише інвестиційної та інноваційної, а й основної господарської діяльності підприємств, що спричиняє до стимулювання ухилення від сплати податків;

6) слабка ступінь координації бюджетної політики на місцевому рівні з іншими складовими фінансової та економічної політики, особливо грошово-кредитною політикою;

7) відсутність науково обґрунтованих пріоритетів бюджетної політики на місцевому рівні та стимулів до їх реалізації;

8) низька ступінь довіри у суспільстві до бюджетної політики на місцевому рівні;

9) часті зміни домінант бюджетної політики на місцевому рівні під впливом політичних чинників та відсутність спадкоємності у реалізації намічених цілей і завдань;10) низький рівень бюджетної дисципліни та, як наслідок, невиконання намічених цілей і завдань бюджетної політики на місцевому рівні;

11) повільне впровадження в практику роботи державних установ середньо- та довгострокового бюджетного планування для підвищення рівня збалансованості і прозорості державного та місцевих бюджетів.

Таким чином, перспективними напрямами розвитку бюджетної політики на місцевому рівні є наступні.

По-перше, необхідно чітко розподілити компетенцію щодо розв’язання конкретних завдань між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування, а також поступово здійснювати перехід до децентралізації державних і фінансів.

По-друге, слід вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання. Потрібно визначати фінансові нормативи бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням економічного, соціального, екологічного стану відповідних територій. Застосування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір фінансових ресурсів для задоволення місцевих потреб, а також значно вдосконалити процедуру бюджетного планування.

По-третє, потребує перегляду статус та коло повноважень органів місцевого самоврядування. Наприклад, на сьогодні перелік форм впливу обласних рад обмежується «внутрішнім» бюджетним розподілом визначених державою призначень, можливістю встановлювати пільгові ставки по платі за землю для комунальних підприємств, управлінням видатками фонду охорони навколишнього середовища, формуванням власних доходів виключно за рахунок продажу комунального майна.По-четверте, перспективним напрямом є пошук додаткових можливостей фінансування проектів з розвитку місцевої інфраструктури. До основних шляхів забезпечення зростання фінансових можливостей органів місцевого самоврядування слід віднести:

а) законодавче надання права обласним радам здійснювати позичання на реалізацію програм розвитку регіону (таке право пов’язане з установленням власних доходів обласних бюджетів);

б) створення банків регіонального розвитку, що розширить можливості кредитування місцевих проектів;

в) підвищення ефективності фінансового управління на комунальних підприємствах;

г) розвиток ринку муніципальних цінних паперів.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты