Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформатизація та комп'ютеризація суспільства
В інформаційному суспільстві, на відміну від індустріального, в якому все направлено на виробництво та споживання товарів, основою с інтелект (знання), що призводить до збільшення частки інтелектуальної праці. Матеріальною та технологічною базою інформаційного суспільства стають різноманітні системи на базі інформаційних систем і технологій та комп'ютерних мереж, телекомунікаційного зв'язку.

На даному етапі економічного розвитку важко знайти сферу людської діяльності, де не використовуються засоби обчислювальної техніки та інформаційної технології. Збільшується роль інформаційних технологій у сфері управління підприємством, що зумовлено зростанням оброблюваної інформації, пов'язаної з безперервно зростаючою складністю виробництва сучасних виробів, зростанням вимог до їх якості та технічного рівня, переозброєнням виробництва на базі новітніх технологій.

Інформаційним називається суспільство, в якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою та реалізацією інформації (знань).

Характерними рисами інформатизації суспільства є:

- вирішення проблеми інформаційної кризи, тобто усунення протиріч між інформаційною лавиною, пов'язаною з доступом до гігантського обсягу інформації у глобальних комп'ютерних мережах, га інформаційним голодом, обумовленим труднощами у пошуку надійної, достовірної та корисної інформації в інформаційній базі даних;

- забезпечення пріоритету інформації порівняно з іншими ресурсами;

- інтегровані процеси обробки інформації;

- охоплення інформаційною технологією всіх сфер діяльності людини, у тому числі, і соціальної;

- інформаційна єдність всієї цивілізації.

Недоліком переходу суспільства від індустріального до інформаційного є:

- значний вплив на суспільство засобів масової інформації, що може призвести за негативним збігом обставин, до масової істерії та психозу;

- руйнування інформаційними технологіями особистого життя людей та підприємств (наприклад, збільшується інтерес молоді до віртуального спілкування, коли комп'ютер замінює друзів і родичів);

- проблема відбору якісної та достовірної інформації;

- небезпека виникнення "інформаційної еліти", яка займається розробкою інформаційних технологій, та розриву між нею і звичайними споживачами.На шляху до інформатизації суспільства знаходяться країни із розвиненою інформаційною індустрією (США, Японія, країни Західної та Північної Європи), у яких одним із напрямів державної політики є здійснення інвестицій у інформаційну індустрію, розвиток комп'ютерних систем і телекомунікацій.

Під комп'ютеризацією суспільстварозуміється широке поширення технічної бази комп'ютерів, що забезпечує оперативність обробки і накопичення інформації.

Під інформатизацією суспільстварозуміється сукупність заходів, направлених на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного та своєчасного знання у всіх видах людської діяльності. Інформатизація суспільства є однією із закономірностей сучасного соціального прогресу.

"Інформатизація суспільства" е більш ширшим поняттям, ніж "комп'ютеризація суспільства", та направлена на швидке оволодіння інформацією для задоволення своїх потреб. У понятті "інформатизація суспільства" акцент потрібно робити не стільки на технічні засоби, скільки на сутність та цілі соціально-технічного процесу. Базовою технічною складовою процесу інформатизації суспільства є комп'ютери.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты