Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття інформаційних технологій в економіці
Читайте также:
  1. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  2. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  3. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  4. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  5. Багатозначність поняття топології
  6. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  7. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  8. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  9. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  10. Відношення між поняттями

Будь-яка інформаційна система характеризується наявністю технології перетворення вихідних даних у результативну інформацію. Такі технології прийнято називати інформаційними. Вони не можуть існувати окремо від технічного і програмного середовища.

Термін "інформаційні технології" виник у XX ст. в процесі становлення інформатики та відображає велику кількість різноманітних технологій у різних комп'ютерних середовищах і предметних галузях.

Особливістю інформаційних технологій є те, що в них як предметом,; так і продуктом праці є інформація, а знаряддями праці виступають засоби обчислювальної техніки і зв'язку.

Під Інформаційною технологією (ІТ) розуміють систему методів і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки інформації на основі застосування обчислювальної техніки.

Характерними рисами інформаційних технологій е здатність за запитом генерувати інформаційний продукт, засоби доставки цього інформаційного продукту в зручний час і в зручній для користувача формі.

Інформаційні технології орієнтовані на обробку інформації певних видів: даних (системи програмування й алгоритмічні мови, системи управління базами даних (СУБД), електронні таблиці); текстової інформації (текстові процесори і гіпертекстові системи); статичної графіки (графічні редактори); знань (експертні системи); динамічної графіки, анімації, відеозображення, звуки (інструментарій створення мультимедійних додатків, що включає засоби анімації та управління відеозображенням і звуком). Інформаційні технології відрізняються за типом інформації, що обробляється, але можуть і об'єднуватися, утворювати інтегровані системи, що включають різні технології.

В умовах ринкової економіки основною функцією будь-якого підприємства є випуск продукції (надання послуг) з метою отримання прибутку. Система, що дозволяє автоматизувати процеси збору, підготовки та обробки інформації, є однією з необхідних складових частин бізнесу. Максимально ефективною автоматизованою системою є комплексна автоматизована система, тобто така, яка охоплює всі взаємопов'язані багатогранні бізнес-процеси, всі аспекти внутрішньої та зовнішньої господарської діяльності підприємства.

Автоматизовані інформаційні технології в обліку, аналізі, аудиті, фінансах - людино-машинна система функціонування на базі локальних обчислювальних мереж та інших сучасних засобів обчислювальної техніки, що забезпечують автоматизоване виконання функцій бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, фінансів.Комплексна система автоматизації управління підприємством - це інформаційне середовище, здатне надавати актуальну та достовірну інформацію про всі бізнес-процеси підприємства (в тому числі територіальне розподіленого і такого, що має складну структуру), необхідну для планування операцій, їх виконання, реєстрації і аналізу - середовище, яке несе в собі технологічний регламент і управлінський досвід. В цьому середовищі реалізується повний ринковий цикл - від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності підприємства та наступного коригування планів.

Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий шлях, кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки інформації та інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку інформаційної технології мас назву "нової інформаційної технології", ознаки якої - розподілена комп'ютерна техніка, розвинуті комунікації, діалоговий режим спілкування користувача з комп'ютером.Сучасні інформаційні технології дають змогу інтегрувати різноманітні функції обробки інформації на одному робочому місці, включаючи розрахункові, довідково-інформаційні, сервісні. Системи, побудовані за принципами сучасної інформаційної технології, гнучко реагують на зміни у складі функцій і розв'язуваних ними завдань в алгоритмах розрахунку, в інформаційних потребах користувачів. Інтерактивний режим роботи системи забезпечує задоволення інформаційних потреб користувачів, оперативний обмін інформацією та реагування на запити. Характерними для "нових інформаційних технологій" є:

- робота користувача в режимі маніпулювання даними;

- наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження її на основі інтегрованої бази даних;

- безпаперовий процес підготовки документа, при якому на папері фіксується лише його кінцевий варіант.

В умовах "нової інформаційної технології" стають можливими колективне формування та заповнення документів, адаптивна перебудова форм і способу надання інформації у процесі розв'язання завдань.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты