Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи розвитку інформаційних технологій
Читайте также:
  1. II. Сучасний стан розвитку освіти
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  6. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  7. Братський рух та його роль у розвитку української культури.
  8. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  9. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  10. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням

На початку епохи промислового використання інформаційних технологій процес автоматизації господарської діяльності підприємств зводився до того, що різні його служби могли придбати програми, які вирішували різні завдання. Кожна служба мала свою програму, але керівництво, маючи лише окремі частини інформації, не могло скласти цілісної картини того, що відбувається на підприємстві.

Засоби обчислювальної техніки створювалися і удосконалювалися так само, як і інші прилади, машини та обладнання, що полегшували працю людини: коли виникала певна потреба, тоді розроблювалася і технічні засоби, призначені для її задоволення. На кожному з етапів розвитку науки та виробництва застосовувався певний підхід, пропонувалися відповідні конструктивні рішення. Наприклад, перші обчислювальні машини були механічними, згодом стали електромеханічними та електронними. Для користувача кожне удосконалення було спрямоване па підвищення рівня механізації й автоматизації виконання технічних операцій, що часто повторюються; створення нових засобів введення-виведення даних; збільшення обсягу пам'яті; розробку нових носіїв інформації тощо (див. табл. 1.5).

 

Таблиця 1.5.

Етапи розвитку інформаційних технологій

Період Технічні засоби Економічні завдання Тип інформаційних технологій
Кінець 10-х-початок 40-х pp. XX ст. Друкуючі та рахунково-клавішні машини Механізація окремих елементів процесів управлінської праці Механізована
40-ві - початок 50-х pp. XX ст. Комплекси взаємодоповнюючих машин рахунково-перфораційних комплексів Механізація окремих ділянок роботи в системі управління Механізована
Кінець 50-х-початок 60-х pp. XX ст. Комп'ютери І-го, ІІ-го поколінь Використання обчислювальної техніки для вирішення окремих найбільш трудомістких завдань з нарахування заробітної плати, обліку запасів тощо Часткова електронна обробка даних
60-ті роки - початок 70-х pp. XX ст. Комп'ютери П-го, ПІ-го поколінь Електронна обробка планової та поточної інформації, зберігання в пам'яті ЕОМ нормативно-довідкових даних, роздруковування машинограм на паперових носіях Електронна система обробки даних і (ЕСОД)
70-ті рр. ХХ ст. Комп'ютери ІІІ-го покоління Комплексна обробка інформації на всіх етапах управління діяльністю підприємства, перехід до розробки автоматизованих систем управління (АСУ) (матеріально-технічного оснащення, товарного руху, контроль запасів і транспортних перевезень, облік реалізації готової продукції, планування і управління тощо) Централізована автоматизована обробка інформації в умовах дії обчислювальних центрів колективного використання
80-ті роки XX ст. Комп'ютери IV-ro покоління Розвиток АСУ технологічними процесами, системами автома­тизованого проектування, АСУ підприємствами, галузевих та загальнодержавних АСУ: планових розрахунків, статистики, матеріально-технічного оснащення, науки і техніки, фінансових розрахунків тощо. Тенденція до централізації обробки даних, вирішення завдань в багатокористувацькому режимі, перехід до безпаперової експлуатації обчислювальної техніки Спеціалізація технологічних рішень на базі міні комп'ютерів, персональних комп'ютерів і віддаленого доступу до масивів даних з одночасною універсалізацією способів обробки інформації на базі потужних комп'ютерів
Кінець 80-х pp. - до сьогодні Комп'ютери V-гo покоління Комплексне вирішення економічних завдань; об'єктне орієнтований підхід залежності від системних характеристик предметної в області; широкий спектр додатків; мережева організація інформаційних структур; переважання інтерактивної взаємодії користувача в ході експлуатації обчислювальної техніки. Реалізація інтелектуального людино-машинного інтерфейса, систем підтримки прийняття рішень Нова інформаційна технологія - поєднання засобів обчислювальної техніки, зв'язку і оргтехніки

Комп'ютери першого та другого поколінь використовувалися для обробки даних при управлінні підприємствами та їх підрозділами (філіями). Однак через недостатню надійність обладнання, складність програмування та його високу вартість основними користувачами таких систем були великі підприємства, інші підприємства, зазвичай, купували їх машинний час.

Створення комп'ютерів третього покоління дозволило усунути більшість недоліків систем, побудованих на обчислювальних машинах попередніх поколінь. Серійне виробництво комп'ютерів третього покоління, їх висока швидкодія, можливість роботи в режимах розподілу часу та телеобробки, використання алгоритмічних мов високого рівня призвели до поширення цих машин у різних галузях господарської діяльності, науки, охорони здоров'я тощо.

Подальший розвиток техніки і технологій електронної обробки даних, удосконалення системи їх передачі, запровадження на малих і середніх підприємствах міні-комп'ютерів, побудова на їх основі термінальних пристроїв призвели на початку 70-х років XX ст. до використання комп'ютерних мереж. Багато великих компаній почали об'єднувати комп'ютери, розташовані у різних географічних пунктах у великі обчислювальні мережі.

Наступним етапом був випуск персональних комп'ютерів. При цьому всі підприємства отримали можливість створювати власні системи обробки даних і використовувати досконаліші наукові методи управління.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты