Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація економічної інформації
Читайте также:
  1. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  2. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  3. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  4. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  5. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  6. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  7. Види й властивості інформації
  8. Відбитки, їх класифікація
  9. Вплив засобів масової інформації на формування біоетичного мислення особистості
  10. Групи інформації з точки зору засобів масового впливу

При проектуванні комп'ютерної обробки Інформації дуже важливо правильно класифікувати інформацію, що дозволить:

- вибрати відповідний комплекс технічних засобів обробки різноманітних видів інформації;

- визначити ефективні носії для запису даних і способи організації файлів;

- розробити технологічні процеси збору, передачі та обробки інформації.

Вихідна інформація поділяється на зовнішню та внутрішню.

Зовнішня інформація - дані про різні аспекти економічної, екологічної, політичної, соціальної та інші сфери, що оточують підприємство. Для зовнішньої інформації характерна ймовірність і суперечливість. Вона може описувати стан ринку, прогнози процентних ставок і цін, податкову політику та політичну ситуацію. Зовнішня інформація важкодоступна і дорого коштує. Каналами отримання такої інформації є: експертні опитування; статистичні дослідження кон'юнктури ринку; вивчення тенденцій у виробництві та збуті тих чи інших товарів; засоби масової інформації тощо.

Внутрішня інформація - це дані, які виникли переважно в системі обліку, відображають різні тимчасові інтервали та стан об'єкта управління. Як правило, ці Дані вимірюються, і точна інформація фіксується в управлінських документах. Характер і обсяг інформації також різні, але вона більш доступна, оскільки створюється на самому підприємстві. Якщо на підприємстві діє автоматизована система документообігу й обліку, то вся необхідна інформація знаходиться в корпоративних базах даних.

Інформацію, яка надходить до суб'єктів господарювання, можна класифікувати за різноманітними ознаками, найпоширеніші з яких наведено у табл. 1.3.

 

 

Таблиця 1.3.

Класифікація економічної інформації

Класифікаційна ознака Характеристика виду інформації
За функціями управління Облікова інформація, характеризує події, явища, господарські процеси, що вже відбулися. Планова (прогнозна) відображає явища та події, які повинні відбутись в майбутньому. Директивна інформація містить дані наказового характеру, які надходять від вищестоящих рівнів управління. Статистична інформація відображає процеси та явища, що відбуваються в господарській діяльності підприємств, організацій, галузей і в цілому в суспільному та економічному житті країни
За стадіями утворення Первинна інформація виникає на початковій стадії процесу управління та відображає стан об'єкту чи процесу управління у часі. Проміжна (результативна) інформація містить накопичені дані, які використовуються при подальшому вирішенні різноманітних техніко-економічних завдань. Результативна інформація, отримана у процесі обробки первинної (проміжної) інформації, використовується для управління роботою об'єкта і прийняття рішень
За часовим періодом виникнення У періодичній інформації виділяють довгострокову із тривалістю часового інтервалу більше року, поточну - від одного місяця до одного року та оперативну - від години до одного місяця. Неперіодична інформація виникає в міру необхідності
За стабільністю Змінна інформація відображає фактичні кількісні та якісні характеристики виробничо-господарських процесів. Постійна інформація залишається незмінною протягом тривалого періоду часу та багаторазово використовується при обробці змінної інформації

 Крім зазначених класифікаційних ознак в літературних джерелах виділяють й інші види економічної інформації (табл. 1.4.).Таблиця 1.4.

Класифікація економічної інформації на підприємстві

Класифікаційна ознака Поділ інформації
За відношенням до структурних підрозділів - бухгалтерська; - складська; - виробнича; - пов'язана з реалізацією; - інша
За ступенем обробки - первинна; - проміжна; - зведена
За відношенням до персоналу - інформація матеріально відповідальних осіб (комірника, касирів, завідуючих цехів, завідуючого виробництвом) - інша (директора, головного бухгалтера, адміністратора, завідуючого складом)
За об'єктом - за якістю товару; - за трудомісткістю - за параметрами інфраструктури ринку; - за організаційно-технічним рівнем виробництва; - за рівнем соціального розвитку колективу
За стабільністю способу передачі - умовно-постійна; - умовно-змінна  
За способом передачі - супутникова; - телефонна; - електронна - - письмова; - інша
По відношенню суб'єкта управління до його об'єктів - між підприємством і зовнішнім середовищем; - між підрозділами всередині підприємства по горизонталі та вертикалі; - між керівником і виконавцем; - неформальні комунікації
3 позиції об'єктивного відображення дійсності - достовірна; - недостовірна (неякісна);  
За ознакою насиченості - корисна; - некорисна
3 позиції впливу економічної інформації на джерело - активна; - пасивна  
За належністю до сфери виробництва - матеріального виробництва; - нематеріального виробництва
За галузями економіки - харчової промисловості; - легкої промисловості; - хімічної промисловості; - інша
За стадіями управління - прогнозна; - планова; - облікова; - нормативна; - інформація для аналізу; - інформація для оперативного управління
За повнотою - надмірна; - достатня; - недостатня
За технологією вирішення економічних завдань - вхідна; - проміжна; - вихідна  

Вивчення економічної інформації з різноманітних точок зору дозволяє грамотно проектувати інформаційну базу суб'єкта господарювання. 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты