Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Впровадження та вдосконалення системи




Читайте также:
  1. Авторські системи
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  6. Вимоги до системи пожежного захисту
  7. Виробничі системи
  8. Виховна системи І. Канта.
  9. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи

На стадії впровадження інформаційної системи передбачається проведення наступних заходів:

- підготовка матеріально-технічної та нормативної бази;

- підготовка персоналу до роботи в умовах функціонування інформаційної системи;

- впорядкування конструкторської і технологічної документації відповідно до вимог комп'ютерної обробки;

- удосконалення виробничої та управлінської структури;

- організація матеріально-технічного постачання тощо.

Виділяють послідовний, паралельний і змішаний методи впровадження елементів системи.

За послідовного методу проект впроваджується почергово в однорідних підрозділах. В такому випадку продовжується термін впровадження, проте є час для коригування проектних рішень.

За паралельного методу проект здійснюється одночасно в декількох підрозділах.

Змішаний метод характеризується тим, що проект або комплекс завдань спочатку впроваджується в одному підрозділі, а потім доопрацьовується та впроваджується в усіх інших.

Оскільки успіх впровадження залежить від підготовленості служб, попередньо проводиться навчання персоналу, інструктаж з оформлення документообігу, уточнюються посадові інструкції, вивчаються технічна, проектна та інструктивна документація та інші заходи.

Необхідною умовою успішного впровадження інформаційної системи с підбір працівників та їх підготовка до роботи в інформаційній системі. Навчання спеціалістів робочої групи бажано проводити ще до впровадження системи, з одного боку вивчаючи програмний продукт, а з іншого - систему функціонування підприємства.

Підготовка персоналу може проводитися розробниками системи (лекції, семінари, практичні заняття) або за допомогою спеціальних курсів підвищення кваліфікації. Під час такого навчання кожен працівник повинен не тільки зрозуміти зміни у своїх посадових обов'язках, але й навчитися роботі з комп'ютерною програмою. Таке навчання може передбачати також опанування типових, найпоширеніших допоміжних програмних засобів.

Паралельно з підготовкою персоналу проводять роботи зі встановлення та налагодження апаратних і програмних засобів, визначають місця встановлення комп'ютерів, засоби їх охорони, осіб, відповідальних за збереження та супровід програмного забезпечення, встановлюють необхідні пакети програм. У разі необхідності виконують будівельно-монтажні роботи, пов'язані з прокладанням кабелів, встановленням обладнання, зміною освітлення місць, де встановлюються комп'ютери. Перед впровадженням системи важливо, щоб були проведені попередні випробування для перевірки коректності роботи технічних і програмних засобів, можливості використання прикладного програмного забезпечення розробником.



Послідовність робіт із впровадження інформаційної системи наведена на рис. 3.15 Ілюстративного курсу. (Послідовність робіт з впровадження інформаційної системи). Результати впровадження повинні оперативно розглядатись та відпрацьовуватись з метою дослідження оптимального варіанту вирішення, ефективної обробки інформації. Із завершенням дослідного впровадження розробником проводиться коригування проектної документації та програм вирішення завдань. Остаточно оформлений проект передасться за актом в експлуатацію.

Отже, у відповідності з методологією створення інформаційних систем виділяють наступні стадії, етапи і види робіт створення та впровадження цих систем (див. табл.):

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 37; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.095 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты