Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтадії, етапи і види робіт зі створення систем

Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге
Стадії Етапи і види робіт
Передпроектна стадія 1.Вивчення господарської діяльності підприємства і обґрунтування вимог до системи. 2. Розробка техніко-економічного обґрунтування. 3. Розробка технічного завдання.
Проектування 1. Технічний проект: 1.1. Розробка рішень з функціональної частини (постановка завдань). 1.2. Розробка інформаційного забезпечення. 1.3. Узгодження і затвердження документації технічного проекту. 2. Робочий проект: 2.1. Розробка програмних засобів функціональних підсистем і завдань, контрольних прикладів випробування програм. 2.2. Розробка програм з інформаційного забезпечення. 2.3. Адаптація до окремих програм. 2.4. Розробка інструкцій використання технічних засобів.
Впровадження 1 . Проведення експлуатації елементів (комплексів завдань, підсистем): 1.1. Перевірка робочої документації. 1.2. Перевірка умов і режимів роботи програмних і технічних засобів інформаційного забезпечення. 1.3. Перевірка роботи персоналу у відповідності з технічним процесом. 1.4 Коригування документації та програм за результатами експлуатації. 2. Здача в експлуатацію: 2.1. Наказ про склад комісії, протоколи випробувань. 2.2. Оформлення актів приймально-переданих випробувань. 3. Аналіз функціонування систем: 3.1 Розрахунок ефективності і науково-технічного рівня системи за результатами експлуатації. 3.2. Технічно-економічне обґрунтування розвитку інформаційних системи.

 

Технічна робоча документація складається з:

- опису комплексів завдань і алгоритмів;

- посадових і технологічних інструкцій;

- програмної документації;

- актів здачі системи в експлуатацію;

- актів приймання в експлуатацію технічних засобів;

- актів приймання-передачі системи обробки даних.

У період впровадження інформаційної системи необхідно стежити за тим, щоб дотримувались строки здачі первинних документів на обробку в економічні підрозділи, здійснювався контроль прийнятих документів у частині їх оформлення та виконувались передбачені проектом інструкції. Після закінчення звітного періоду необхідно підвести підсумки впровадження інформаційної системи, проаналізувати виявлені помилки та недоліки й вжити заходи по їх усуненню (уточнити строки здачі первинних документів і складання звітних зведень, змінити окремі положення інструкційних карток, шифрів, програм налагодження тощо). Після цього слід внести зміни до проекту. Про здачу-приймання проекту складають акт. З цього моменту проект стає керівним документом, за яким організовується робота на даній ділянці обробки економічної інформації. Строк впровадження проекту у середньому складає півтора-два місяці, починаючи з моменту впровадження класифікаторів і до закінчення звітного періоду.Досвід використання комп'ютерної техніки показує, що продуктивність праці економічних працівників підвищується вдвічі і більше. Амортизація економічних робіт сприяє впровадженню передових форм і методів, дозволяє скоротити кількість працівників, зайнятих на елементарних операціях, звільнити їх для виконання інших робіт. Поліпшення якості обробки досягається завдяки прискоренню документообігу, застосуванню дієвого контролю на всіх технологічних операціях, застосуванню більш сучасних технічних засобів, поліпшенню форм документів і можливості складати на комп'ютерах за один прийом дві-три різноманітні звітні форми.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Впровадження та вдосконалення системи | Розрахунок економічної ефективності інформаційної системи
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты