Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПослідовність створення інформаційних систем на підприємстві
Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге

Створення інформаційної системи на підприємстві складається з трьох основних етапів: 1) вивчення особливостей господарської діяльності підприємства; 2) проектування системи і узгодження проекту; 3) впровадження та удосконалення системи.

Порядок виконання етапів у ході розробки інформаційної системи і технологій, а також критерії переходу від етапу до етапу, наведено на рис.3.9.Ілюстративного курсу 2.:

 

 

Експлуатаційний цикл Покращена система

 
 

 


Цикл тестування

(Етапи розробки інформаційних систем).

Найбільш поширеними є три моделі циклу розробки інформаційних систем:

1) каскадна модель - передбачає перехід на наступний етап після повного завершення робіт з попереднього етапу;

2) поетапна модель з проміжним контролем - модель розробки інформаційної системи з циклами зворотного зв'язку між етапами. Перевага такої моделі полягає в тому, що міжетапні коригування забезпечують меншу трудомісткість розробки порівняно із каскадною моделлю, однак тривалість кожного з етапів подовжується на весь період розробки;

3) спіральна модель - базується на початкових етапах життєвого циклу: аналіз вимог, проектування специфікацій, попереднє та детальне проектування. На цих етапах перевіряється та обґрунтовується можливість реалізації технічних рішень шляхом створення прототипів. Кожний виток спіралі відповідає поетапній моделі створення фрагменту або версії інформаційної системи. На ньому уточнюються цілі та характеристики проекту, визначається його якість, плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином, деталі проекту поглиблюються та послідовно конкретизуються і, в результаті, обирається обґрунтований варіант, який доводиться до реалізації.

Спіральна модель циклу розробки інформаційної системи є найбільш перспективною, до основних її переваг належать:

- накопичення та повторне використання проектних рішень, засобів проектування, моделей та прототипів інформаційної системи;

- орієнтація на розвиток та модифікацію системи проектування систем і технологій в процесі їх проектування;

- аналіз ризику та витрат у процесі проектування систем та технологій.

Технологія збору, обробки та передачі даних і схема побудови документообороту залежить від моделі управління бізнесом. Так, наприклад, перехід до управління в реальному режимі часу та модернізація алгоритму, прийняття оперативних рішень на основі аналізу динаміки основних показників фінансового стану підприємства (прибуток, ліквідність, оборотність активів тощо) призведуть до необхідності перебудови режимів і форм роботи практично всіх рівнів управління (див.рис.3.10 Ілюстративного курсу 2). (Можливі варіанти виконання робіт щодо впровадження нових управлінських технологій).Підготовка підприємства до комп'ютеризації починається з видання наказу про зміни в його структурі, документообігу, розподілі обов'язків між працівниками, переходу на нову технологію обробки економічної інформації. Такий наказ видається в довільній формі, але в ньому обов'язково зазначаються строки переходу до нової технології та особи, які відповідають за впровадження та експлуатацію інформаційної системи.

Також до основної документації зі створення системи обробки даних відносяться:

- договір па розробку;

- техніко-економічне обґрунтування або технічне завдання;

- заходи з підготовки об'єкта до впровадження.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 34; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты