Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансовий механізм фінансового менеджменту
Управляюча дія у фінансовому менеджменті здійснюється через
фінансовий механізм. Фінансовий механізм підприємства – це сукупність узгоджених між собою вироблених на основі фінансової політики управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його коштів.

Фінансовий механізм являє собою систему дії фінансових важелів, яка виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів. В структуру фінансового механізму входять п'ять взаємозв'язаних елементів:

1) фінансові методи,

2) фінансові важелі,

3) правове забезпечення,

4) нормативне забезпечення,

5) інформаційне забезпечення.

Фінансовий метод можна визначити як спосіб дії фінансових відносин на господарський процес.

До фінансового методу відносяться: планування, прогнозування, інвестування, кредитування, комерційний розрахунок, оподаткування, система розрахунків, матеріальне стимулювання, страхування, оренда, лізинг і т.д.

Фінансовий важіль - це прийом дії фінансового методу. Фінансовий важіль - це форма фінансових відносин, що є частиною фінансового ме­ханізму, за допомогою якого здійснюється матеріальний вплив на економічні інтереси суб'єктів господарювання. У будь-якій сфері діяльності підприємства при виробленні управлінського рішення здійснюється прямий або непрямий вплив на форму­вання грошових потоків і результати фінансової діяльності.

Для виконання різноманітними формами фінансових відно­син ролі фінансових важелів необхідно розробити порядок і ме­тоди їх організації. До фінансових важелів відносяться: прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, економічні фонди, фінансові санкції, орендна плата, процентні ставки по кредитам, депозитам, облігаціям, пайові внески, вклади в статутний капітал, дивіденди, дисконт, валютний курс і т.д.

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму включає законодавчі акти, постанови, накази та інші правові документи органів управління.

Нормативне забезпечення фінансового механізму складають інструкції, норми і нормативи, тарифні ставки і т.д.

Інформаційне забезпечення діяльності фінансового механізму складається з різного виду економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації.

Суб'єктивна діяльність у галузі організації форм і методів
фінансових відносин (фінансових важелів, фінансових стимулів,
фінансових відносин) може призводити до різноманітних
наслідків. Це знаходить відображення і в прийнятті фінансових
рішень. Якщо форми і методи фінансових відносин відповідають
вимогам об'єктивних економічних законів, процес становлення і
розвитку підприємства йде по висхідній лінії. В інших випадках
цього не відбувається.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 108; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты