Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичний інструментарій оцінки майбутньої вартості грошей за простими та складними відсотками.
Читайте также:
  1. Автоматичне формування актів переоцінки
  2. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  3. Види грошей.
  4. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  5. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
  6. Виписка актів переоцінки товарів
  7. Гетьман І. Мазепа: оцінки діяльності. Конституція П. Орлика та її історичне значення.
  8. Гроші. Грошовий вимір вартості товару
  9. Грошова маса та її показники. Швидкість обігу грошей.
  10. Довірчий інтервал для оцінки дисперсії і середнього квадратичного відхилення

Кредиторам та інвесторам необхідно вміти визначити доходи від і капіталовкладень, щоб визначити доцільність їх здійснення. ТІ, хто бере кредити, повинні визначати, чи перевищать доходи від вкладеної в діло позики витрати на позику. Все це зумовлює необхідність визначення майбутньої вартості грошей.

Визначення майбутньої вартості інвестиції полягає в обчисленні зростаючої вартості цих грошей у майбутньому при відомій очікуваній нормі прибутку.

Приклад: Припустимо, що інвестор має 100 доларів. Ці гроші кладуться в банк під 10% річних. Через рік вкладник матиме 100 доларів та ще й 10 доларів доходу. Початковий депозит + % на депозит.

100 доларів+10% від 100 (10 дол.)=110 доларів.

Отже майбутня вартість 100 доларів через рік становитиме 110 доларів. Для обчислення майбутньої вартості грошей .через більш тривалий період використовується формула:

де FV- майбутня вартість;

Р - початковий депозит;

R - річна ставка процента;

N - кількість років.

Наведену вище формулу можна використати для підрахунку вартості через будь-яку кількість років.

Для прискорення підрахунків майбутньої вартості існують спеціальні таблиці, в яких вирахуваний процентний фактор за певну кількість років при відомій % ставці.

Фактори майбутньої вартості можна використати для визначення загальної майбутньої вартості ануїтету (анюїтет це послідовність платежів за певні регулярні проміжки часу).

Приклад. Визначити загальну майбутню вартість платежів ануїтету на і суму 100 доларів, що сплачується раз на рік на протязі чотирьох років при величині складного процента 10%.

Для розв'язку цієї задачі можна підсумувати фактори майбутньої вартості за кожний рік, в якому сплачується анюїтет.

Для визначення майбутньої вартості анюїтету застосовується така формула:

де FVa - загальна майбутня вартість анюїтету на кінець визначеного періоду;

а - анюїтетні платежі;

М - анюїтетний фактор або % фактор майбутньої вартості анюїтету.

Для полегшення підрахунків використовують таблиці майбутньої вартості атюїтету, в яких підсумовані проміжні процентні фактори і дається один фактор.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты