Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМноження і ділення невід’ємних раціональних чисел. Теореми про існування та єдиність добутку та частки. Властивості (закони) множення.
Читайте также:
  1. B. Виділенням енергії
  2. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  3. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  4. Верные цифры и запись приближенных чисел.
  5. Види й властивості інформації
  6. Виды прав на земельные участки.
  7. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  8. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  9. Відношення еквівалентності та порядку, їх властивості. Впорядковані множини. Зв'язок відношення еквівалентності з розбиттям множини на класи, що попарно не перетинаються.
  10. Відношення порядку на множині невід’ємних раціональних чисел.

6. При означенні операцій множення та ділення невід’ємних раціональних чисел будемо враховувати вимогу про те, щоб нові означення не суперечили правилам виконання дій множення і ділення цілих чисел. Як відомо, 1•3=3, що означає = = . Отже, приймемо наступне означення.

Означення: добутком двох дробів будемо називати дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників даних дробів, а знаменник – добутку знаменників.

Символічно означення можна записати так: × . Прийняте означення можна поширити на будь-яке скінченне число співмножників. Оскільки в означенні нічого не говориться про існування, єдиність і властивості цієї операції, то необхідно сформулювати та довести відповідні теореми.

Теорема 1: операція множення в множині невід’ємних раціональних чисел існує і єдина.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты