Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОборотна відомості по рахунках у розрізі аналітики першого рівня
Читайте также:
  1. Аналіз продажу товарів в розрізі розрахункових місць
  2. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  3. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  4. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  5. Відомості документального видатку товарів
  6. Відомості надходження товарів
  7. Відомості про вимірювальні прилади
  8. Відомості списання товарів
  9. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  10. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.

Даний модуль програми дозволяє сформувати оборотну відомість по рахунку у розрізі аналітики першого рівня за будь-який обраний період у році.

Спочатку необхідно вибрати зі списку підрозділ, та вказати у відповідному полі на формі код того рахунку, по якому буде формуватися дана оборотна відомість. Цей рахунок можна також вибрати за допомогою стандартної форми для вибору рахунків, яка відкривається на екрані при натисканні на кнопку, що знаходиться праворуч від поля для рахунку. Далі потрібно вказати рік та вибрати з відповідних списків для місяців початок і кінець періоду. Для формування оборотної відомості по обраному рахунку необхідно натиснути на кнопку «Сформувати». Сама відомість відображається на формі у таблиці, рядками якої буде перелік аналітичних об’єктів першого рівня, та містить наступні графи: код та найменування для аналітики (це може бути партнери, матеріально-відповідальні особи, співробітники, перелік банків чи кас підприємства, статті), сальдо на початок періоду по дебету і кредиту, перелік кореспондуючих рахунків по дебету, загальний підсумок оборотів по дебету за період, перелік кореспондуючих рахунків по кредиту, загальний підсумок оборотів по кредиту за вказаний період, сальдо на кінець періоду по дебету і кредиту. Самий останній запис у переліку аналітичних об’єктів містить загальні підсумкові суми по всіх графах.

Кнопка «Докладно» дозволяє переглянути на новій сторінці форми для кожного аналітичного об’єкту докладну інформацію по окремих проводках, які складають підсумкову суму оборотів для того чи іншого рахунку для поточного рядка. В цій довідковій інформації по кожній проводці буде зазначений номер і дата документа, кореспондуючий рахунок, код і найменування зустрічного партнера по аналітиці, стаття, сума по проводці, а також основний рахунок, код матеріально-відповідальної особи та номер того звіту, який містить дану проводку.

Для того, щоб роздрукувати оборотну відомість по рахунку в розрізі аналітики першого рівня на принтері або переглянути її друковану форму у вікні попереднього перегляду на екрані, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна. В залежності від кількості кореспондуючих рахунків по оборотах, користувач може обрати книжкову чи альбомну форму для друку, що визначається шляхом встановлення необхідної позначки у відповідної групі залежних перемикачів.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты