Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис предмета курсу. Курс: Ш Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу Кількість кредитів ECTS: 3 Модулів: 2
 

Курс: Ш Напрям: освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ECTS: 3 Модулів: 2 Змістовних модулів: 2 Загальна кількість годин: Тижневих годин: 3 0501 «Економіка і підприємництво», бакалавр Обов'язковий семестр: VI Лекції: 24год / бгод Практичні: 24год / 4год Самостійна робота: бОгод /98год Індивідуальна робота (ро­зробка оглядів, рефератів тощо): Вид контролю: екзамен

В основу робочої програми покладені:

• Нормативні програми дисциплін фундаментального циклу підго­товки бакалаврів з економіки та підприємництва / Кол. авт. під заг. ке-рівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 1997.

• Освітньо-професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням бакалавр з економіки та підприємництва / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К..КНЕУ, 1997.

• Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 «Економіка і підприсмництво» / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 2002. // Освітньо-професійна


Загальні положення

програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» / Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павлен­ка. — К..КНЕУ, 2002.

• Освітньо-кваліфікаційні характерне гики молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності «Економіка і підприєм­
ництво» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» /
Кол. авт. під заг. керівн. А.Ф. Павленка. — К.:КНЕУ, 2004.

Робоча навчальна програма включає наступний комплекс питань:

• Мета та завдання дисципліни, її місце в системі підготовки май­бутнього спеціаліста.

• Перелік завдань, умінь та навичок, які формуються у процесі ви­кладання дисципліни.

• Тематичний план дисципліни.

• Критерії оцінювання знань з дисципліни.

 

• Навчально-методичне забезпечення дисципліни. Темапшчний план дисципліни:

• Поділ учбового навантаження на змістовні модулі.

• Структура залікового кредиту курсу.

• Теми практичних занять.

• Завдання для самостійної роботи.

• Індивідуальні навчально-дослідні завдання.

• Програмні питання для перевірки знань.

• Програмні питання до екзамену.

Глибоке засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок з дисципліни «Фінансова статистика» дозволить майбутньому спеціалісту об'єктивно підходити до розв'яжу складних фінансово-статистичних завдань, вміло застосовувати статистичний апарат для обґрунтування управлінських рішень у фінансовій сфері, а також для прогнозування перспектив розвитку.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты