Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відомі такі дані про роботу 15 молокозаводів у звітному році
 

Порядковий номер Основні засоби, млн. грн. Чисельність працюючих, чол. Валова продукція, тис. ірн.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1240 2310 4501 4906 2803 6507 1620 2005 4780 1740 3020 7201 2100 2521 3930 336 302 440 510 290 591 271 304 340 271 263 381 227 267 467 3540 2911 5630 5492 2901 9410 1920 2569 3520 2340 3921 8671 1586 3223 4224
Разом І у £

Тестові завдання

/. Фінансова статистика с галуззю:

а) економічної статистики;

б) статистики інвестицій;

в) статистики Державного бюджету.


Фінансова статистика

2. Галузями фінансової системи є:

а) кредит, грошовий обіг, ощадна справа;

б) Державний бюджет, страхування, інвестиційна діяльність;

в) фінанси галузей народного господарства.

3. Фінансова статистика виконує наступні функції:

а) оперативну;

б) контролюючу;

в) планову.

4. Управлінська функція фінансової статистики передбачає:

а) формування та використання грошових доходів і фондів у про­
цесі господарсько-фінансової діяльності;

б) подання необхідних статистичних даних органам законодавчої
влади, удосконалення статистичної звітності, способів збирання та об­
робки даних; удосконалення системи показників і методології їх обчи­
слення;

в) здійснення фінансового контролю за аспектами господарсько-
фінансової діяльності підприємств, оцінювання невикористаних фі­
нансових ресурсів і шляхів підвищення ефективності їх використання.

5. Система показників статистики Державного бюджету включає:

а) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний борг;

б) грошова маса в обігу, період окупності інвестицій, платіжний
оборот;

в) склад позичок, розмір заборгованості, грошова база.

6. Система показників кредитування включає:

а) структура інвестиційного портфеля, контингент мережі бюджет­
них установ, збитковість страхової суми;

б) чиста теперішня вартість проекту, дебіторська та кредиторська
заборгованість, сума виплат страхового відшкодування;

в) залишки заборгованості по позичкам, обіговість кредитів та їх
динаміка, ефективність довгострокового кредиту.

7. Система показників платіжного балансу включає:

а) структура зовнішньої торгівлі, рух іноземних інвестицій, чинни­ки, що впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності;


Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

б) показники доходів та видатків, профіцит, дефіцит, державний

борг;

в) внутрішня ставка доходу від інвестиційної діяльності, серед­
ня сума вкладу на одну установу банку, рівень рентабельності під­
приємств.

8. Економічні операції підрозділяються на групи:

а) операції з доходами;

б) операції з фінансовими інструментами;

в) операції з продуктами та послугами.

9. Показники середнього розміру пенсій, тимчасової непрацездат­
ності відносяться до галузі фінансової статистики:

а) Державного бюджету; б)страхування; в) кредиту.

10. Власником зведеної інформації з питань грошово-кредитної та
банківської діяльності є:

а) Національний банк України;

б) Управління статистики фінансів;

в) Державний комітет статистики України.Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты