Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11
Тема 7. Статистичне вивчення цінних паперів.

1.Предмет, завдання та інформаційна база статистики цінних па­перів.

2. Показники статистики курсів цінних паперів.

3. Показники статистики діяльності учасників ринку цінних па­перів.

4. Статистичні показники якості цінних паперів.

Тема 8. Статистичний аналіз прибутковості цінних паперів.

1. Розрахунок дохідності цінних паперів та ризику інвестицій в них.

2. Статистичне дослідження і оцінка діяльності фондових бірж.

3. Статистичні показники фондового ринку.

Тема 9. Статистика ощадної справи.

1. Значення та економічна роль ощадних банків.

2. Статистика ощадних операцій.

3. Статистика управління активними операціями.

ТемаІО. Статистика страхування.

1.Предмет і завдання статистики страхування.

2. Класифікація страхування за видами, функціями, формами.

3. Показники статистики страхування.

4. Порядок розрахунку тарифних ставок і визначення рейтингу страхових компаній.

Тема 11. Статистика фінансів підприємств.

1.Предмет і завдання статистики фінансів підприємств.

2. Інформаційна база статистики фінансового стану підприємств.

3. Показники фінансового стану підприємств на макрорівні.

Тема 12. Статистичний аналіз ефективності фінансової діяль­ності підприємств.

1.Система показників фінансового стану підприємств на мікро-рівні.

2. Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємств.


Фінансова статистика

Структура залікового кредиту курсу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Всього годин Лекції, год Практичні, год Самостійна робота, год Індиві­дуальна робота, год.
Змістовний модуль І
Теоретичні основи фінансо­вої статистики 4/8 21- -/8 Індиві­дуальні завдання, розробка рефератів, тестових блоків тощо.
Статистика державного бю­джету 9/11 2/1 21- 5/10
Статистика кредиту 9/6 2/1 21- 5/5
Статистичний аналіз кредиту 9/11 21- 2/1 5/10
Статистика грошового обігу 9/6 2/1 21- 5/5
Статистичний аналіз грошо­вого обігу 9/11 21- 2/1 5/10
Змістовний модуль II
Статистичне вивчення цін­них паперів 9/6 2/1 21- 5/5 Індиві­дуальні завдання розробка рефератів, тестових блоків тощо.
Статистичний аналіз прибут­ковості цінних паперів 9/11 21- 2/1 5/10
Статистика ощадної справи 9/11 2/1 21- 5/10
Статистика страхування 9/10 21- 21- 5/10
Статистика фінансів підпри­ємств 9/6 2/1 21- 5/5
Статистичний аналіз ефектив­ності фінансової діяльності підприємств 14/11 21- 2/1 10/10
  Всього годин 108/108 24/6 24/4 60/98  

Теми практичних занять змістовний модуль і

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

1.Вивчення предмету та методів фінансової статистики.

2. Зв'язок фінансової статистики з іншими науками.

3. Завдання фінансової статистики.

4. Вивчення системи статистичних показників та їх практичне застосування. Тема 2. Статистика державного бюджету.

 

1.Завдання статистичного вивчення державного бюджету.

2. Застосування методу відносних величин структури та динаміки для статистичного дослідження доходної та витратної частин держав­ного бюджету.

3. Поняття профіциту та дефіциту державного бюджету, їх статистич­не вивчення.

Тема 3. Статистика кредиту.

1.Поняття кредиту та завдання статистичного вивчення кредиту.

2. Порядок розрахунку залишків заборгованості та обороту з видачі та погашення.

3. Порядок визначення середнього розміру і терміну позички.

4. Розрахунок середнього розміру заборгованості за кредитом і серед­ньої процентної ставки.

Тема 4. Статистичний аналіз кредиту.

1.Статистичне вивчення складу та обсягів кредитних вкладень.

2. Показники обіговості кредиту.

3. Складання графіка погашення кредиту.

4. Статистичне дослідження ефективності використання кредиту.

5. Показники кредитного мультиплікатора. Тема 5. Статистика грошового обігу.

 

1.Завдання статистики грошового обігу.

2. Розрахунок величин річного грошового обігу, реальної грошової маси, індекса купівельної спроможності грошової одиниці.

3. Показники «видів» грошей, способи їх розрахунку.
Тема 6. Статистичний аналіз грошового обігу.

1.Статистичне визначення загальної грошової маси в обігу.

2. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора.

3. Вивчення купюрного складу грошової маси.

4. Розрахунок показників обороту грошової маси.

5. Прогнозні розрахунки грошової маси.

6. Статистичні показники безготівкових розрахунків.

ІЗ


Фінансова статистика


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты