Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інвалідам війни, передбаченої Законом України
«Про державну соціальну допомогу особам,

які не мають нрава на пенсію та інвалідам»

 

 

 

 

 

Найменування підвищення Кількість осіб 01.01.08 гри. 01.10.08 гри.
01.01. 01.10
Ы, ЛГ, w% Г,
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1 групи 235.00 249.00
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 2 групи по 117.50 124.50
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 3 групи 70.50 74.70Тема 2. Статистика державних фінансів


Фінансова статистика


Тема 2. Статистика державних фінансів

Практичні завдання Завдання 2.1.

Провести дослідження зведеного бюджету області за 2008 і 2009 роки, використовуючи характеристики динамічних рядів.

 

Показники 2008 р. млн. грн. 2009 р. млн. грн. Абсо­лютний приріст, млн. грн. Темп росту, % Темп при­росту, % Абсо­лютне значення 1 % при­росту, млн. грн.
Доходи, в тому числі: 394,4 398,7        
Податкові надходження, із них: 118,3 156,2        
Податок на прибуток        
Податок з доходів фізичних осіб 78,1 115,7        
Дотації одержані з державного бюджету 6,5 10,4        
Видатки, в тому числі: 393,7 386,3        
Соціально-культурні заходи 298,4 303,3        
Освіта 133.8        
Органи місцевого самовряду­вання 13,6 17.2        
Промисловість, енергетика, будівництво 11,9 13,1        
С/г, лісове і рибне господарства 5.2        
Транспорт, зв'язок 1,1 1,7        
Житлово-комунальне госпо­дарства 16.3        
Видатки на покриття заборго­ваності у попередні роки по з/п та соціальних виплатах 35,9 12,3        

Фінансова статистика

Завдання 2.2.

Порахувати статистичні показники руху студентів протягом навча­льного року, якщо:

1. Чисельність студентів на 1 вересня, чол. 6632

2. Прийом, чол. 1270

3. Випуск, чол. J295

4. Вибулії всього, чол., в т.ч.: 330 у зв'язку з переводом на заочний факультет 150 у зв'язку з переводом в інший вуз 100 відраховані за неуспішність 80

5. Середньорічна чисельність студентів 6307

Завдання 2.3.

Обчислити статистичні показники діяльності бібліотеки, якщо відомо:

Книжковий фонд бібліотеки, тис. екз. 452

Чисельність читачів 12020

Кількість книговидач 264030

Кількість відвідувань 180020
Чисельність дорослого населення

(контингент обслуговування) 36000

Завдання 2.4.

Обчислити показники структури лікарняного закладу та прослідку­вати його розвиток в динаміці.

Показники На поч. року На кін. року

Кількість лікарняних ліжок, всього 545 560

в т.ч. хірургічне відділення 165 170

терапевтичне відділення 265 290

неврологічне відділення 145 150

Завдання 2.5.

Обчислити статистичні показники використання ліжкового фонду лікарні.

Показники Значення

1. Кількість ліжко-днів 184580

2. Середньорічна кількість ліжок 742

3. Число осіб, що пройшли лікування 12501


Тема 2. Статистика державних фінансів


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты