Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заедания 3.15.
За даними завдання обчисліть індекси ризику позик змінного, фік­сованого складу та структурних зрушень. Зробіть висновки.

 

 

Установа банку Базовий період Звітний період
Обсяг наданих позик тис. грн Обсяг класифікованих кредитів Обсяг наданих позик тис. грн Обсяг класифікованих кредитів
А Б В 1375 2587 192 234 517 2400 1658 173 274 478

 

Тестові завдання

1. До основних принципів банківського кредитування не належать:

а) платність;

б) соціальний ефект;

в) строковість.

2. Проблемніш не вважається кредит, за яким:

а) значно знизилась ринкова вартість забезпечення;

б) термін дії кредитної угоди змінено;

в) своєчасно не здійснено один чи кілька платежів.


Фінансова статистика

3. До способів захисту від кредитного ризику не належать:

а) лімітування;

б) аналіз кредитоспроможності позичальника;

в) підписання кредитної угоди.

4. Підібрати вірне визначення до термінів «Державний кредит»,
«Споживчий кредит», «Іпотечний кредит»:

а) це залучення державою тимчасово вільних коштів юридичних
і фізичних осіб у розпорядження відповідних органів державної влади
для використання їх на фінансування державних витрат;

б) це довгострокові позики, що надаються під заставу нерухомо­
сті (землі, будівель) переважно спеціалізованими інститутами (бан­
ками);

в) це кредит, що надається банком, підприємством чи організацією
фізичній особі для придбання предметів особистого споживання пере­
важно тривалого користування (житла, транспортних засобів, меблів,
побутової техніки та ін.).

5. Середній строк користування кредитом визначається за фор­
мулою:

а) середньої арифметичної зваженої;

б) середньої хронологічної;

в) середньої геометричної.

6. Заставою не можуть бути:

а) майнові права;

б) майно, передане на умовах оперативного лізингу;

в) нерухомість.

7. Предметом застави при іпотечному кредитуванні не може бути:

а) земля;

б) рухоме майно;

в) комунікації.

8. Показник кількості оборотів позики розраховується:

а) в днях;

б) в разах;

в) обидві відповіді вірні.


Тема 3. Статистика кредиту

9, Тривалість користування короткостроковою позичкою розрахо­
вується, як:

а) відношення кількості днів у періоді до швидкості обороту;

б) відношення середніх залишків кредиту до обороту позички з по­
гашення кредиту;

в) відношення обороту позички з погашення кредиту до середніх
залишків кредиту.

10. Ефективність кредиту розраховується, як:

а) відношення результату економічної діяльності до розміру кре­
диту;

б) відношення розміру кредиту до результату економічної діяль­
ності;

в) відношення чистого прибутку до активів банку.Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 117; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты