Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оборотність обігових коштів ТОВ «Меркурій» за 2007-2009 роки
 

 

 

Показники Відхилення
09-08 09-07
1. Виручка від реалізації, тис. грн. 28574,5 16 923,0 13 443,0 -3 480,0 -15 131,5
2. Кількість днів періоду
3. Одноденна виручка, тис. грн. 78,3 46,4 36,8 -9,6 -41,5
4. Середній залишок обі­гових коштів, тис. грн. 4 995,4 2 660,8 3 345,9 685,1 -1 649,5
5. Оборотність обігових коштів, дн (п. 4х п. 2: п. 1) 63,8 57,4 90,8 33,4 27,0
6. Коефіцієнт оборотності обігових коштів, к-сть оборотів (п. 1 : п. 4) 5,72 6,36 4,02 -2,34 -1.7
7. Коефіцієнт завантажен­ня коштів в обороті, грн. (п. 4: п. 1) 0,17 0,16 0,25 0,09 0,08

Аналізуючи дані таблиці 1 можна зазначити, що оборотність обіго­вих активів за 2007-2009 роки сповільнилась на 27 днів, а в порівнянні з 2008 роком — на 33,4 дня. Це в свою чергу привело до зниження ко­ефіцієнта оборотності активів на 1,7 обороту, а також до підвищення коефіцієнта завантаження активів в обороті на 0,08 грн. На зміну обо­ротності обігових активів вплинули два фактори:

1) зміна обсягу виручки від реалізації;

2) зміна середнього залишку оборотних коштів.


Фінансова статистика

Вплив першого фактора визначається:

Середній залишок обігових коштів Одноденна виручка за звітний період

Вплив другого фактора визначається:

Зміна середнього залишку Фактична одноденна виручка

По даному підприємству оборотність обігових коштів сповільни­лась на 27 днів, в тому числі за рахунок:

1) зменшення обсягу виручки — на 71,9 дня

(4 995,4/36,8 - 63,8 = 71,9 дня);

2) впливу зміни середнього залишку оборотних коштів — на мінус
44.9 дня

(-1649,5/36,8 = -71,9 дня).

Разом: 71.9 + (- 44,9) = 27 днів.

Метою аналізу оборотності обігових коштів є також визначення грошових коштів, що були додатково залучені в оборот внаслідок уповільнення оборотності обігових коштів. Для цього проведемо на­ступний розрахунок: різницю в оборотності обігових коштів у днях помножимо на звітну одноденну виручку: 27 х 36,8 = 993,6 тис. грн. Отже, уповільнення оборотності обігових коштів на 27 днів залучило додатково в обіг грошові кошти на суму 993,6 тис. грн.

Величину економічного збитку, що утворився від уповільнення оборотності обігових коштів, визначимо, користуючись коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Так, якщо в 2007 році для одержання з однієї грн. виручки було витрачено 0.17 грн. обігових коштів, то у звітному році — вже 0,25 грн., тобто на 0,08 грн. більше на кожну гривню виручки.

Отже, загальна сума економічних втрат з усього обсягу виручки склала:

0.08 х 13443.0 = 1075.4 тис. грн.

(різниця порівняно з 993,6 тис. грн. пояснюється округленням цифр при розрахунках).


Тема 8. Статистика фінансів підприємств

Завдання 2. Провести оцінку ліквідності балансу підприємства за ана­лізований період, використовуючи вихідні дані, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Вихідні дані для оцінки ліквідності балансу підприємства,


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 110; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты