Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМатеріальні запаси фірми
Читайте также:
  1. Загальна характеристика методів і методики розробки стратегії фірми.
  2. Запаси й поширення термальних вод
  3. Запаси матеріалів та їх регулювання
  4. ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФІРМИ
  5. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
  6. Нормативні показники торгової фірми
  7. Поняття маркетингового середовища фірми.
  8. Поняття підприємства (фірми). Види підприємств.
  9. Тема 3 КАПІТАЛ, ВИРОБНИЧІ ФОНДИ І НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ.

 

 

Показники Періоди Темпи росту,% Структура запасів, % Структурні зрушення, %
1 кв. 11 КВ.   І кв. 11 KB.  
Матеріальні запаси, всього тис. грн. В т.ч. — сировина і напів­ фабрикати; — готова продукція 340 160 230 230        

Фінансова статистика

Завдання 8.2.

Маємо такі дані про порушення платіжної дисципліни на підпри­ємстві:

 

 

Показники Рік
Базисний Звітний
Обсяг платежів, проведений з затримкою 3,0 2,7
Середній залишок неоплачениху термін розрахункових документів 0,030 0,028
Сума повного безготівкового платіжного обігу 95,0 102,0

Обчислити середню тривалість неплатежів за кожний рік.

Завдання 8.3.

Маємо наступні дані по підприємствам легкої промисловості за два роки, млн. грн.:

 

 

Вид продукції Витрати на виробництво та реалізацію Прибуток від реалізації продукції
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
Сорочка чоловіча
Халат жіночий

Визначити:

1) рівень рентабельності по кожному виду продукції і в цілому за базовий та звітний періоди;

2) середні індекси рентабельності змінного, постійного складу та структурних зрушень;

3) абсолютну зміну середнього рівня рентабельності, в тому числі за рахунок зміни:

а) рівня рентабельності окремих видів продукції;

б) структури витрат.


Тема 8. Статистика фінансів підприємств

Завдання 8.4.

Національний банк України надав за рік три позики першому підп­риємству та дві позики другому підприємству:

 

 

Квартал Підприємство 1 Підприємство 2
Позика, тис. гри. Термін, міс Позика, тис. грн. Термін, міс
І
II
Ш
IV

Визначити середній розмір отриманої позики першим і другим під­приємством.

Завдання 8.5.

Задано два варіанти капітальних вкладень та нормативний коефіці­єнт ефективності для всіх варіантів— 0,25. Визначити, який із запро­понованих варіантів капітальних вкладень є найбільш доцільним. 

 

Показник Варіант
І п
Капітальні вкладення, тис. грн.
Річний обсяг товарної продукції, тис. гри.
Собівартість річного обсягу товарної про­дукції, тис. грн.

Завдання 8.6.

Дослідити зміни в структурі власного та позикового капіталу та да­ти оцінку цим змінам за звітний період, використовуючи дані таблиці:

 

 

Джерело капіталу Наявність засобів, тис. грн.
На початок року На кінець року
Власний капітал
Позиковий капітал

Фінансова статистика

Завдання 8.7.

Визначити найбільш вигідний варіант вкладення коштів у розмірі 1000 грн. на 3 роки, якщо:

1) капітал вкладається під 11,8 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків один раз у рік;

2) капітал вкладається під 11,5 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків кожне півріччя;

3) капітал вкладається під 11,3 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щокварталу;

4) капітал вкладається під 11,2 % річних за складною ставкою при нарахуванні відсотків щомісяця.
Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты