Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Статистика цінних паперів.
5.1. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України.

5.2. Розвиток та регулювання ринку цінних паперів у регіоні.

5.3. Ринок цінних паперів, як об'єкт фінансової статистики: струк­тура, об'єми, аналітичні показники.

5.4. Цінні папери, їх економічна сутність, класифікація та задачі аналізу.

5.5. Аналіз узагальнюючих показників ринку цінних паперів.

5.6. Первинний та вторинний ринки цінних паперів.

5.7. Аналіз сучасного стану фондового ринку України.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання

5.8. Дослідження „доходу та ризику інвестицій в акції та облігації-

5.9. Статистичне їчивчення ціни і доходності простих акцій.

5.10. Статистичне вивчення доходності державних облігацій.
6. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності.

6.1. Інвестиційна політика України в ринкових умовах.

6.2. Оцінка ефективності реальних інвестицій в умовах ринкової економіки

6.3. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.

6.4. Інвестиційна діяльність підприємств у сфері зовнішньоеконо­мічних відносин.

6.5. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в економіку України.

6.6. Аналіз ефективності лізингових операцій.

6.7. Проблеми економічної ефективності інвестицій.

6.8. Оцінка доцільності фінансових інвестицій в окремі галузі про­мисловості.

6.9. Особливості залучення підприємствами України фінансових ресурсів на міжнародних ринках.

 

6.10. Оцінка інвестиційної привабливості окремих компаній і фірм.

6.11. Оцінка інвестиційних ризиків та форми їх страхування.

6.12. Формування, оцінка та оперативне управління інвестиційним портфелем.

6.13. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.

6.14. Амортизаційні відрахування— суттєве джерело фінансових інвестицій підприємств.

6.15. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників роз­витку інвестиційного ринку.

7. Статистика страхування.

7.1. Фінансова оцінка сучасного стану страхування в Україні (по різним видам).

7.2. Оцінка платоспроможності страхової компанії в умовах рин­кових відносин.

7.3. Роль страхування в забезпеченості потреб підприємства у стра­ховому захисті.

7.4. Статистика страхування, її задачі та інформаційні джерела.

7.5. Соціально-екоиомічна сутність страхової справи та задачі ста­тистичного вивчення.


Фінансова статистика

7.6. Роль зарубіжних банків та страхових компаній в «завоюванні» страхового ринку України.

7.7. Фінансова оцінка ризику при страхуванні від нещасних випад­ків, медичному страхуванні та ін.

7.8. Статистичні показники фінансових результатів страхових ор­ганізацій, їх аналіз.

7.9. Фінансові проблеми в організації страхових виплат та шляхи їх подолання.

7.10.Основні показники статистики страхування, методи їх розрахунку. 7.11. Роль держави в процесі перестрахування, як гаранта і джерела поповнення валютних ресурсів країни.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 129; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты