Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Статистика державного бюджету.
Читайте также:
  1. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  2. Види методів державного управління
  3. Види форм державного управління
  4. Глава 18. СТАТИСТИКА ФОНДОВОГО РЫНКА
  5. Глава 4. СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА
  6. Державний комітет України по земельних ресурсах як головний орган державного контролю
  7. Державний фонд регіонального розвитку у складі Державного бюджету
  8. Державного та місцевих бюджетів.
  9. Джерела фінансування дефіциту місцевого бюджету.
  10. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".

1.Що ви розумієте під державним бюджетом?

2. Що вивчає статистика державних фінансів?

3. Назвіть основні показники статистики державного бюджету.

4. З чого складається доходна частина державного бюджету?

5. У чому різниця між податковими і неподатковими доходами?

6. З яких частин складається видаткова частина державного бюджету?

7. У чому різниця між поточними і капітальними видатками?

8. Як розрахувати профіцит і дефіцит державного бюджету?

9. У чому суть економічної та функціональної класифікації видатків?

 

10. Назвіть основні методи статистики державного бюджету, пояс­ніть їх суть.

11. Які ви знаєте функції бюджетного обігу?

Тема 3. Статистика кредиту.

1.Що ви розумієте під поняттям «кредит» і які задачі його статис­тичного вивчення?

2. Що розуміють під кредитними відносинами?


Фінансова статистика

3. За якими ознаками класифікують кредит?

4. Назвіть основні показники статистики кредитування.

5. Які напрямки статистичного вивчення кредитних вкладень ви знаєте?

6. Перелічіть основні джерела кредитних ресурсів.

7. Які показники використовуються для характеристики обсягу кредитних вкладів?

Тема 4. Статистичний аналіз кредиту.

1.Які методи розрахунку рівня оборотності кредиту ви знаєте?

2. За допомогою яких методів можна розрахувати тривалість та кіль­кість оборотів кредиту?

3. В чому полягає статистичний аналіз структури і динаміки кре­дитних вкладень?

4. Розкрийте суть індексного методу статистичного аналізу оборот­ності кредиту.

5. Дайте характеристику показникам ефективності використання кредиту.

6. Які фактори вливають на рівень оборотності кредиту?

7. В чому полягає статистичне вивчення взаємозв'язків обіговості короткострокового кредиту?

Тема 5. Статистика грошового обігу.

1.В чому полягає соціально-економічне значення статистики гро­шового обігу?

2. Перелічіть елементи грошової системи України.

3. Назвіть основні відмінності готівкового та безготівкового гро­шового обороту.

4. У чому полягає основна відмінність грошової маси та грошового обігу?

5. Наведіть основні показники статистики грошового обігу.

6. Які ви знаєте способи визначення наявної та безготівкової гро­шової маси?7. За якими ознаками класифікуються гроші?

8. У чому полягає відмінність розрахунку грошових агрегатів за методологією МВФ та в Україні?

9. У чому відмінність номінальної та реальної грошової маси?


Програмні питання для комплексної перевірки знань


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты